13. april 2018

Fornybarnæringen i Norge

På oppdrag for Olje- og energidepartementet har Menon Economics og DNV GL kartlagt fornybarnæringen i Norge. Målet med oppdraget har vært å se på næringens status og utviklin... Les mer

10. april 2018

Vekst-entreprenører i helsenæringen

I denne rapporten beskriver vi vekst-entreprenørene i den norske helsenæringen. Bare to prosent av alle norske AS sorterer inn under helsenæringen, men fem prosent av alle vekst... Les mer

4. april 2018

Fergerute mellom Tønsberg og Verdens Ende

Menon har på oppdrag for tidligere Tjøme kommune, nå Færder kommune, evaluert fergeruten Tønsberg – Verdens Ende sommeren 2017. Evalueringen har også omfattet vurdering av a... Les mer

6. mars 2018

Kommunenes bruk av planbestemmelser

Vi har kartlagt bruken av planbestemmelser og byggteknisk forskrift for utforming av boliger og boområder på tvers av norske kommuner. Arbeidet er gjennomført på oppdrag for Kom... Les mer