skip to Main Content

Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE)

Vår visjon

Være det ledende kompetansemiljøet i Norge innenfor beslutningsrelevante miljø- og ressursøkonomiske analyser, utredninger, forskning og rådgivning.

 

Hva vi jobber med

Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE) jobber med samfunnsøkonomiske analyser av politikk, virkemidler og prosjekter av betydning for viktige fellesgoder som klima og miljø, natur, helse og kulturminner. Sentralt i dette arbeidet står bruk av metoder for å kvantifisere, vurdere og verdsette hvilken betydning disse godene har for folks velferd. En viktig hensikt er å forbedre beslutningsgrunnlaget både for private og offentlige aktører slik at de fulle effektene av ulike valg kan belyses på en helhetlig måte, for eksempel i nytte-kostnadsanalyser. Vi jobber også med evaluering og utforming av virkemidler som effektivt kan oppnå målsettinger som balanserer nytte og kostnader på en god måte.

MERE samarbeider bredt og tverrfaglig med en rekke fagmiljøer og har prosjektaktiviteter innenfor de fleste sektorer, inkludert transport, olje- og energi, næring og handel, reiseliv, helse, jord- og skogbruk, natur- og vannressursforvaltning og kulturminner. Tematisk arbeider MERE med spørsmål innen klima, naturmangfold og økosystemtjenester, lokalmiljø, helse og miljø, utvikling og miljø, klimatilpasning og atferdsøkonomi.

Vi har også et omfattende internasjonalt samarbeid og jobber blant annet med en rekke miljø- og utviklingsprosjekter i land i sør.

Kontaktpersoner

Henrik Lindhjem

Partner henrik@menon.no +47 982 63 957

Annegrete Bruvoll

Partner annegrete@menon.no

(+47) 997 11 787

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo