skip to Main Content

Nytt klimaforskningsprosjekt til MERE

Sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA), som er prosjektleder, Peking universitet, Institute of Tibet Plateau og Universitetet i Oslo skal Menon senter for ressurs- og miljøøkonomi (MERE) utforske årsaker til presset på arktisk vegetasjon som kan bidra til å redusere konsekvensene av klimagassutslipp. Denne såkalte «bleke» (pale) vegetasjonen kan på samme måte som skog regulere klimagassutslipp, men er mye mindre utforsket. MERE skal gjøre de samfunnsøkonomiske analysene som blant annet inkluderer vurderinger, beregninger og avveininger mellom ulike måter å bruke arealer på, i dette tverrfaglige forskningsteamet. Prosjektet har case-områder i Tibet og Nord-Norge. Det starter 1.januar 2019 og varer ut 2021.

Prosjektet er tildelt fra Norges forskningsråds program «Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling». Prosjektet fikk aller høyeste karakter i evalueringen som det eneste av alle søkerne til programmet. MERE er stolt av å være en den del av dette prosjektet og prosjekt-teamet.
Teamleder og kontaktperson i MERE er partner Kristin Magnussen. De øvrige deltagerne fra MERE er Ståle Navrud, Henrik Lindhjem og Sofie W. Skjeflo

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo