skip to Main Content

Ringsakerfjellet: Ringvirkninger av hytteaktivitet og betydning for regionen

Rapporten beregner den økonomiske aktiviteten på Ringsakerfjellet. Videre beskriver den hvordan reise- og hytteliv i dette området setter spor i hele landet gjennom samlede ringvirkninger på ca 2 milliarder kroner i året. Til sist inneholder rapporten en redegjørelse for hvordan hyttebyggingen de siste 5 årene har påvirket regionens arbeidsmarked (Ringsaker, Lillehammer og Øyer) og kommunale budsjetter. Bygging av over 700 hytter i perioden 2012-2016 har skapt mye aktivitet i næringen og bidratt til at ledigheten i regionen har blitt kraftig redusert. For hver krone Ringsaker kommune påføres av utgifter hentes det inn 10 kroner i inntekter fra hyttebyggingen og relatert aktivitet. Rapporten er skrevet på oppdrag for grunneierne på Ringsakerfjellet.

Last ned rapporten her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo