skip to Main Content

Menon skal gjennomgå hele det næringsrettede virkemiddelapparatet i Norge

Menon Economics er i samarbeid med Deloitte (prosjektleder) og Oxford Research innstilt som leverandør av områdegjennomgangen på oppdrag fra Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Næringsrettede virkemidler forvaltes av Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA, DOGA, Eksportkreditt Norge, GIEK, Patentstyret, Investinor, Argentum, Nysnø klimainvesteringer, Romsenteret, Leverandørutviklingsprogrammet, Sjømatrådet, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Ungt Entreprenørskap. Det er med andre ord snakk om et svært omfattende prosjekt som berører syv ulike departementer. Formålet med gjennomgangen er «å vurdere hvordan midlene som kanaliseres gjennom virkemiddelapparatet kan legge til rette for mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser». Rammen på prosjektet er 20 millioner kroner.

Her kan du lese mer om prosjektet i en pressemelding fra departementet.

Arbeidet starter i uke 1 og skal ferdigstilles i 2019.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo