26. oktober 2018

Havbruksfondet og Nord-Norge

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge ser på Havbruksfondet og tilførsel av kapital til Nord-Norge. Nord-Norge får i år tilført over 1,1 milliarder kroner fra ... Les mer

17. oktober 2018

Leading Maritime Nations of the World 2018

Menon Economics and DNV GL are proud to present the “Leading Maritime Nations of the World” 2018. The new report follows up the 2017 report by Menon and DNV GL on the Leading Ma... Les mer

16. oktober 2018

Evaluering av Finansportalen

Menon Economics og professor Tommy Staahl Gabrielsen har på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet gjennomført en evaluering av Finansportalen. Finansportalen er en tjen... Les mer