10. mars 2017

Bruker vi for mye på helse?

På oppdrag for Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund har Menon utført en analyse av de offentlige helseutgiftene. Rapporten vurderer på utviklingen i bevilgningene til helses... Les mer

27. januar 2017

Evaluering av E6 Østfold

Menon har på oppdrag for Concept-programmet ved NTNU evaluert utbyggingen av E6 i Østfold. Vi har evaluert to delprosjekter, Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgår... Les mer