21. februar 2019

Analyse av stykkpris og medgått tid

På oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet har Menon Economics og Oxford Research analysert bruken av stykkpris og salær for utbetaling av honorar til advokater. Formålet ... Les mer