skip to Main Content

Maritim

Maritim er den mest globaliserte av norske næringer. Menon er Norges ledende analysemiljø av næringen – for norske og utenlandske kunder.

Skipsfart har til alle tider vært en drivkraft og en forutsetning for internasjonal handel. I dag fraktes 90 prosent av verdenshandelen med skip. I senere tid har maritime operasjoner blitt stadig viktigere i petroleumsvirksomhet og annen havbasert næringsvirksomhet. Den norske maritime næringen har vært blant de største og mest innovative i verden i mer enn 100 år.

Menon er Norges ledende analysemiljø av maritim næring. Vi har fulgt næringen tett gjennom hele 2000-tallet. Vi har årlige målinger av næringens vekst, produktivitet og lønnsomhet og gjør også årlige beregninger av markedsverdien på verdens skipsflåte. Hvert annet år publiserer Menon rapporten The Leading Maritime Capitals of the World, som får bred internasjonal omtale. Vi har også gjort en rekke analyser av norske maritime bransjers og klyngers internasjonale konkurranseevne.

Vi har utført et bredt spekter av oppdrag innen maritim næring, blant annet:

  • Analyser av verdiskaping, ringvirkninger og samfunnseffekter
  • Benchmarking av strategi og performance – nasjonalt eller internasjonalt
  • Markeds- og konkurranseanalyser
  • Konsern- og eierskapsstrategi
  • Utredninger om reguleringer, samt offentlige virkemidler og investeringer

Kontaktperson

Erik W. Jakobsen

Partner og styreleder erik@menon.no (+47) 97170466

Maren Nygård Basso

Senior Manager maren.basso@menon.no +4790775542

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo