Sjømat bilde

Sjømat

Sjømatnæringen er i ferd med å bli blant våre største og viktigste næringer. Menon følger utviklingen tett og gjennomfører jevnlige analyser av verdiskapingen.

Våre analyser innen sjømat spenner fra verdiskapingsanalyser og ringvirkningsanalyser av bransjene, til samfunnsøkonomiske analyser av offentlige virkemidler, konkurranseanalyser, evalueringer og fremtidsanalyser.

Vi gjennomfører jevnlig analyser av sjømatnæringens betydning for norsk økonomi på nasjonalt og regionalt nivå. Menon har en komplett populasjon av bedrifter innen sjømatnæringen, fra fangst og oppdrettsselskaper til utstyrsleverandører og salgsledd. Populasjonen brukes til å lage oversikt over sysselsetting, verdiskaping, eierskap og produktivitet i næringen som helhet, ulike segmenter og ulike geografiske enheter.

I tillegg til å dokumentere historisk utvikling i ulike deler av næringen, utarbeider vi fremtidsstudier for sjømatnæringen. Vi analyserer også hvilke ringvirkninger sjømatnæringen har på nasjonalt og regionalt nivå, blant annet ved bruk av modellene ITEM og NOREG.

Kontaktperson

Heidi Ulstein

Heidi Ulstein

Managing partner

heidi@menon.no
(+47) 47279843

Sveinung Fjose

Sveinung Fjose

Partner

sveinung@menon.no
(+47) 99048378

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo