skip to Main Content
Om oss

Menon er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked. Vi er ca 70 faglig sterke ansatte med master- eller doktorgrad i økonomi. 

Menon analyserer økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter. Vi kombinerer samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor fagfelt som nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans og organisasjonsdesign, samt samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  Vi benytter forskningsbaserte metoder i våre analyser og jobber tett med ledende professorer innenfor de fleste fagfelt.

Menons analyser danner kunnskapsgrunnlag for offentlige investeringer eller prioriteringer, og vi har rammeavtale med Finansdepartementet innen kvalitetssikring av offentlige investeringer (KS-ordningen).

Menon har gjennom mange år utviklet en database  som dekker regnskaps- og aktivitetsinformasjon for alle bedrifter i Norge og Sverige. Databasen dekker  nærmere en halv million selskaper og inneholder detaljert informasjon om lønnsomhet, vekst, gjeld, eksport, sysselsetting og eierskap. Menon står dermed i en unik posisjon til å utføre analyser av konkurranse, lønnsomhet, vekst og finansiell strukturering i bedrifter, konsern og næringer.

Menon tilbyr blant annet følgende tjenester:

  • Samfunnsøkonomiske analyser
  • Konkurranseøkonomiske vurderinger
  • Analyser av offentlige utgifter og inntekter
  • Makroøkonomiske analyser
  • Nærings- og regionaløkonomiske analyser
  • Evalueringer
  • Verdiskapings- og ringvirkningsanalyser
  • Strategisk rådgivning
  • Foredrag, workshops og strategiprosesser

Menon ble av bladet Kapital og Konsulentguiden kåret til årets konsulentselskap i 2015.  Tidligere vinnere er blant annet First House og Boston Consulting Group. Bakgrunn for utmerkelsen er vår evne til å finne og bruke beslutningsrelevante data, samt evnen til å kommunisere klart i våre rapporter og presentasjoner.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo