Menon er et anerkjent kompetansemiljø for evalueringer, og vi har særlig kompetanse på evaluering av offentlige virkemidler.

Vi benytter OECDs evalueringsmodell som rammeverk. Denne modellen er spesielt utviklet for å evaluere offentlige programmer og tiltak, og har de senere år fått vid utbredelse ved at blant andre EU har tatt i bruk en lignende modell. I modellen evalueres offentlige programmer og tiltak etter deres relevans, effekt og effektivitet. Videre vurderer vi tiltak for å styrke effektene fremover.

Menon har en særlig styrke i effekt- og effektivitetsvurderinger. Vi benytter blant annet økonometriske modeller for å måle effekten av offentlige virkemidler og tiltak og har utviklet en egen metode for måling av effektivitet i organisasjoner.

Kontaktperson
Heidi Ulstein

Heidi Ulstein

Partner og avdelingsleder

heidi@menon.no
(+47) 47279843

Sveinung Fjose

Sveinung Fjose

Partner og avdelingsleder

sveinung@menon.no
(+47) 99048378