skip to Main Content

Menon er et anerkjent kompetansemiljø for evalueringer, og vi har særlig kompetanse på evaluering av offentlige virkemidler.

Vi benytter OECDs evalueringsmodell som rammeverk. Denne modellen er spesielt utviklet for å evaluere offentlige programmer og tiltak, og har de senere år fått vid utbredelse ved at blant andre EU har tatt i bruk en lignende modell. I modellen evalueres offentlige programmer og tiltak etter deres relevans, effekt og effektivitet. Videre vurderer vi tiltak for å styrke effektene fremover.

Menon har en særlig styrke i effekt- og effektivitetsvurderinger. Vi benytter blant annet økonometriske modeller for å måle effekten av offentlige virkemidler og tiltak og har utviklet en egen metode for måling av effektivitet i organisasjoner.

Kontaktperson

Heidi Ulstein

Managing Partner heidi@menon.no (+47) 47279843

Sveinung Fjose

Partner sveinung@menon.no (+47) 99048378

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo