2018 95 2

Finansielle nøkkeltall for den private behandlings- og omsorgsnæringen

På oppdrag fra NHO Service og Handel har Menon Economics definert og klassifisert fem bransjer innen privat behandlings- og omsorgsvirksomhet. Videre er aktuelle regnskapstall hentet ut og regnskapsmessige indikatorer er beregnet og presentert. Utover å ha fordelt næringen mellom fem ulike bransjer er næringen også fordelt mellom hhv. stiftelser og andre selskapsformer (primært aksjeselskaper).

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo