2018 95 2

Finansielle nøkkeltall for den private behandlings- og omsorgsnæringen

På oppdrag fra NHO Service og Handel har Menon Economics definert og klassifisert fem bransjer innen privat behandlings- og omsorgsvirksomhet. Videre er aktuelle regnskapstall hentet ut og regnskapsmessige indikatorer er beregnet og presentert. Utover å ha fordelt næringen mellom fem ulike bransjer er næringen også fordelt mellom hhv. stiftelser og andre selskapsformer (primært aksjeselskaper).