18. januar 2018

Publisering i Research Policy

Gjermund Grimsby i Menon har fått aksept for publisering av forskningsartikkelen "Partly risky, partly solid - performance of public innovation loans" i nivå-2 tidsskriftet "Resea... Les mer

20. desember 2017

Hvem finansierer Norge?

Utenlandske banker trekker seg ut av distriktene.

Menon Economics har på oppdrag fra Sparebankforeningen gjennomført en grundig analyse av hvordan norske bedrifter finan... Les mer

7. desember 2017

Effektene av økende norsk grensehandel

Grensehandelen de siste 12 månedene har økt med 23 prosent og ført til tap av 11 750 arbeidsplasser, tap av 7,8 mrd. kroner i verdiskaping og tap av minst 4,9 mrd. kroner i offen... Les mer

15. november 2017

Rammeavtale med DSB og Valgdirektoratet

Menon Economics er tildelt rammeavtaler med Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) og Valgdirektoratet. Oppdragene under rammeavtalene vil kunne omfatte samfunnsøko... Les mer