skip to Main Content
Kultur og kreative næringer bilde

Kultur og kreative næringer

Den kreative næringen er et relativt nytt begrep i norsk økonomi. Næringen har flere funksjoner i samfunnet enn arbeidsplassutvikling og verdiskaping og utgjør et viktig element i regioners bostedsattraktivitet.

I norsk økonomi er den kreative næringen en mindre næring. Dette skyldes delvis at kunst- og kulturmiljøer ikke oppfatter seg som næringsaktører med et klart mål om vekst og lønnsomhet. Ofte er andre motivasjonsfaktorer enn lønnsomhet drivkraft bak virksomheten. Deler av industrien har også et samfunnsansvar og det settes andre krav til inntjening og lønnsomhet enn for norsk næringsliv for øvrig. En satsning på den kreative industrien blir ofte brukt aktivt for å styrke regioners attraktivitet, og derigjennom skape økonomisk vekst og lønnsomhet for andre deler av næringslivet. Samtidig er næringen i stadig utvikling der en viktig driver er spillutvikling og en pågående bransjeglidning over til digital kreativitet.

Menon samarbeider tett med Senter for kreative næringer på Handelshøyskolen BI: https://www.bi.no/forskning/centre-for-creative-industries/

Innenfor kreative næringer har vi hatt oppdrag knyttet til:

  • Næringens betydning i norske regioner og i den regionale økonomien
  • Den kreative næringen i norsk økonomi – status og utvikling
  • Destinasjonsutvikling med utgangspunkt i den kreative næringen og reiseliv i felleskap

Kontaktperson

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo