skip to Main Content

Fire grep for økt kommunaløkonomisk handlingsrom

Det er bred politisk enighet om at kommunesektoren i hovedsak skal finansieres med frie midler. Basert på data om øremerkede tilskudd fra 2016, anbefalte en ekspertgruppe at antallet tilskudd bør reduseres betraktelig. For å få en oversikt over om ekspertgruppens forslag har blitt gjennomført har Menon på oppdrag for KS analysert omfanget av øre­merkede ordninger rettet mot kommunesektoren fra 2016 til 2022. Vi finner at omfanget av øremerkede tilskudds­ordninger, målt i både antall og tilskuddsbeløp, er tilnærmet det samme i 2016 og 2022. Vår vurdering er at det er for mange øremerkede tilskuddsordninger rettet mot kommunesektoren og at omfanget bør begrenses. Vi kommer med fire konkrete forslag til forenkling, som vil gi kommunesektoren økt handlingsrom.

Rapporten kan lastes ned her.

 

Kontakt Simen Pedersen ved spørsmål om rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo