skip to Main Content
Handel bilde

Handel

Handelsnæringen er størst i norsk næringsliv målt i sysselsetting, med mer enn 370 000 ansatte. De 72 000 virksomhetene i næringen representerer til dels svært ulike bransjer.

Menon utfører analyser av næringens verdiskaping og ringvirkninger både lokalt og nasjonalt. Vi utfører også analyser av meget store datasett på produktlinje- og butikknivå, for eksempel i sammenheng med markeds- og konkurranseanalyser.

Vi tilbyr:

  • Handelsanalyser (dekningsgrad i lokale markeder osv.)
  • Konkurranse- og markedsanalyser
  • Analyse av produktutvalg
  • Netthandelsanalyser
  • Analyser av forholdet mellom kjøpesentre og annen detaljhandel

Kontaktperson

Erland Skogli

Partner erland@menon.no (+47) 41462142

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo