skip to Main Content

Utviklingsøkonomi

Utviklingsøkonomi har fokus på økonomien i utviklingsland. Norge er involvert i utviklingsland gjennom flere kanaler som bistandsgiver, gjennom utviklingssamarbeid og gjennom næringslivets tilstedeværelse og investeringer.

Kunnskap skaper grunnlag for bedre samarbeid med utviklingsland og gir grobunn for økonomisk vekst. Våre analyser bygger på forståelse av institusjoner, aktørbildet og organisering av samfunnet i ulike land i sør. Menon samarbeider også med flere av de ledende miljøene innenfor utviklingsøkonomi, både i Norge og i verden. Vi har god kjennskap til de fleste utviklingsland og følger godt med på den politiske hovedmålsettingen og hovedfokusområdet til enhver tid.

Innenfor utviklingsøkonomi kan Menon utføre oppdrag og analyser knyttet til:

  • Drivkrefter innenfor utvikling
  • Næringsutvikling og vekst
  • Ulikhet, fordeling og skatt
  • Utdanning
  • Migrasjon
  • Miljø- og ressursøkonomiske problemstillinger
  • Nasjonal politikk og potensiell påvirkning på norske interesser
  • Identifikasjon av mulighetsrommet for norske interesser
  • Evalueringer av politikkutforminger og prosjekter

Kontaktperson

Caroline Wang Gierløff

Partner caroline@menon.no (+47) 93619595

Sveinung Fjose

Partner sveinung@menon.no (+47) 99048378

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo