skip to Main Content
Om Menon Forskning

Menon jobber med metodeutvikling og FOU-prosjekter på en rekke områder innenfor faget samfunnsøkonomi. Prosjektene gjøres på oppdrag for offentlige myndigheter, Forskningsrådet, Nordforsk, EU, bedrifter og organisasjoner. Menons forskningsaktiviteter springer ofte ut av private og offentlige aktørers behov for ny kunnskap. Samtidig bidrar vi i vårt arbeid til å utvikle metodene videre og fremskaffe ny kunnskap, uten at det tas sikte på direkte kommersiell anvendelse. På denne måten er Menons utrednings- og forskningsprosjekter gjensidig berikende og sikrer forskningen bred samfunnsrelevans og -nytte.

Blant Menons medarbeidere er det omtrent en fjerdedel med doktorgrad, flere også med seniorforsker eller professorkompetanse. I tillegg, har Menon flere assosierte medarbeidere som har professorkompetanse, og tilknyttede Master- og PhD-studenter fra ulike universiteter. Vi har også et omfattende samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Menons medarbeidere publiserer regelmessig i nasjonale og internasjonale forskningstidsskrifter innenfor samfunnsøkonomi og tverrfaglige temaer. Flere av Menons medarbeidere er tidligere redaktører av fagtidsskriftet Samfunnsøkonomen.

På denne nettsiden presenteres forskningsarbeider og andre forskningsnyheter som Menons forskere er involvert i.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo