skip to Main Content
Fornybar energi bilde

Fornybar energi

Fornybar energi har lenge vært knyttet til vannkraft som viktigste energikilde. Nye klimamål har åpnet et mulighetsrom innenfor utvikling av teknologi knyttet til flere rene energikilder, noe som har bidratt til bedriftsetableringer, verdiskapingsvekst og sysselsetting.

Nærings- og kunnskapsmiljøene som omfatter fornybar energi dekker et stort antall aktiviteter som griper langt inn i andre næringsklynger her i landet. Det norske markedet er begrenset og markedet er internasjonalt.

Nytt næringsliv vokser derfor i all hovedsak frem og videreutvikler seg i bedrifter og næringsmiljøer som satser tungt på kunnskapsproduksjon, kompetanseutvikling og FoU-satsning. Norske suksesser innen fornybar energi har i all hovedsak kommet i bedrifter som har klart å tenke internasjonalt.

Innenfor fornybar energi har Menon hatt oppdrag knyttet til:

  • Kartlegging av næringens status og utvikling i norsk økonomi
  • Utvikling av strategier for vekst og lønnsom bedriftsutvikling
  • Evaluering av dagens virkemidler og design av nye
  • Næringenes betydning i norske regioner
  • Hvordan regelverksendringer bidrar til utvikling av ny miljøteknologi

Kontaktperson

Even J. Aarebrot Winje

Partner
even@menon.no
+47 932 60 469

Sigrid Hernes

Senior Economist sigrid@menon.no +47 995 11 404

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo