skip to Main Content

Menon tilbyr fortløpende makroøkonomiske prognoser for Norge, og for landets fylker. Vi har også utviklet en langsiktig makroøkonomisk prognosemodell (NOREG) som gjør det mulig å studere effekten av ulike typer politikk og økonomiske sjokk på norsk økonomi.

Menon lager kort- og mellomlangsiktige prognoser for norsk økonomi og for hvert enkelt fylke i Norge. Prognosene er av samme type som de større nasjonale bankene og SSB tilbyr, men Menon er alene om å lage slik prognoser for fylkene, og for sentrale næringer som maritim, offshore, reiseliv, prosessindustri og bygg og anlegg. Eksempler på slike prognoser finner man blant annet i konjunkturbarometrene for våre 6 nordligste fylker.

Vi har også utviklet en langsiktig makroøkonomisk prognosemodell (NOREG) som gjør det mulig å studere effekten av ulike typer politikk og økonomiske sjokk på norsk økonomi. Også denne modellen tar prognosene ned på fylkesnivå, basert på en modell som utnytter informasjon fra det fylkesfordelte nasjonalregnskapet. Modellen lager prognoser frem til 2060.

Menon har også lang erfaring med studier av produktivitetsvekst i ulike næringer, både de konkurranseutsatte og de skjermede næringene. Vår tunge satsning på studier av innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor er tett knyttet opp til produktivitetstemaet og makroøkonomiske spørsmål.

Kontaktperson

Leo A. Grünfeld

Partner og forskningsleder leo@menon.no

(+47) 41105133

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo