2018 71 2

Jurister i privat sektor og deres bidrag til verdiskaping

I denne rapporten ser vi nærmere på juristenes bidrag til verdiskaping i samfunnet. Vi fokuserer på de juristene som jobber i næringslivet, både i form av private bedrifter, offentlig eiet forretningsvirksomhet (såkalt Spekter-bedrifter) og organisasjonslivet. Mange jurister jobber i bedrifter som driver advokatvirksomhet og juridisk rådgivning. I denne rapporten fokuserer vi mindre på denne gruppen, men det er likevel naturlig å omtale dem i analysen fordi de er interessante å sammenligne med.

Vi skiller mellom bidrag til verdiskaping i bedriften og verdiskaping utenfor bedriften. Slike beregninger hviler på en rekke forutsetninger og er beheftet med betydelig usikkerhet. Våre kartlegginger av jurister i Norge viser at ca. 6431 jurister jobber i næringslivet utenom advokatselskapene og de juridiske rådgiverne. Dette utgjør ca. 20% av alle med juridisk embetseksamen. Verdiskapingsbidraget per jurist er på 2,4 millioner kroner per år, noe som er mer enn det dobbelte av den gjennomsnittlige lønnsinntekten.
Her kan du laste ned rapporten.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo