18. januar 2019

Følgeevaluering av klimasats

Støtteordningen Klimasats er en nasjonal støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren. På oppdrag for Miljødirektoratet gjennomfører Menon en treårig følgeevaluering av or... Les mer

11. januar 2019

Modenhet for nye transportteknologier

Menon gir ut en ny rapport som gir en oversikt over modenheten for nye transportteknologier. Disse omfatter transportmidler som benytter elektrisitet, hydrogen, biodrivstoff og natu... Les mer

19. desember 2018

Nytt klimaforskningsprosjekt til MERE

Sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA), som er prosjektleder, Peking universitet, Institute of Tibet Plateau og Universitetet i Oslo skal Menon senter for ressurs- og ... Les mer