Markeds- og konkurranseanalyser blir stadig mer komplekse, som følge av bransjeglidninger, digitalisering og globalisering. Menon har innsikt i konkurranse og markedsdynamikk i en rekke næringer, og benytter forskningsbaserte metoder i sine analyser.

Menons analyser innen konkurranseøkonomi utmerker seg ved å være både teoretisk funderte og basert på empirisk innsikt i markeder og næringer. I empiriske analyser bruker vi anerkjente økonometriske metoder. Vi leverer forskningsbaserte analyser innenfor de fleste konkurranseøkonomiske områder, blant annet:

  • Markeds- og konkurranseanalyser, herunder diversjonsrate- og prispressanalyser, modellberegninger og økonometriske analyser
  • Gevinst- og tapsberegninger, for eksempel knyttet til erstatningssaker
  • (Samfunns)økonomiske kost-nytte analyser, for eksempel knyttet til effekter av reguleringer
  • Beregning av avkastningskrav, for eksempel i forbindelse med EØS-regelverk og offentlige støtteordninger
  • Eierskaps- og konsernstrategiske analyser, for eksempel knyttet til oppkjøp og salg, verdsettelse og restrukturering
Kontaktperson
Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo