Markeds- og konkurranseanalyser blir stadig mer komplekse, som følge av bransjeglidninger, digitalisering og globalisering. Menon har innsikt i konkurranse og markedsdynamikk i en rekke næringer, og benytter forskningsbaserte metoder i sine analyser.

Menons analyser innen konkurranseøkonomi utmerker seg ved å være både teoretisk funderte og basert på empirisk innsikt i markeder og næringer. I empiriske analyser bruker vi anerkjente økonometriske metoder. Vi leverer forskningsbaserte analyser innenfor de fleste konkurranseøkonomiske områder, blant annet:

  • Markeds- og konkurranseanalyser, herunder diversjonsrate- og prispressanalyser, modellberegninger og økonometriske analyser
  • Gevinst- og tapsberegninger, for eksempel knyttet til erstatningssaker
  • (Samfunns)økonomiske kost-nytte analyser, for eksempel knyttet til effekter av reguleringer
  • Beregning av avkastningskrav, for eksempel i forbindelse med EØS-regelverk og offentlige støtteordninger
  • Eierskaps- og konsernstrategiske analyser, for eksempel knyttet til oppkjøp og salg, verdsettelse og restrukturering
Kontaktperson
Erik W. Jakobsen

Erik W. Jakobsen

Managing partner

erik@menon.no
(+47) 97170466