skip to Main Content

Menons analyser innen konkurranseøkonomi utmerker seg ved å være både teoretisk funderte og basert på empirisk innsikt i markeder og næringer.

Vi har betydelig kunnskap om konkurranse og markedsdynamikk i en rekke næringer. Våre ansatte har doktorgradskompetanse knyttet til empirisk analyse og benytter anerkjente økonometriske metoder. Vi tilpasser våre analyser til hver enkelt sak, og evner å fremstille kompliserte konkurranseøkonomiske konsepter og analyser på en måte som er forståelig for ikke-økonomer.

Vi kan bistå med forskningsbaserte analyser innenfor de fleste konkurranseøkonomiske områder, herunder:

  • Markeds- og konkurranseanalyser, herunder diversjonsrate- og prispressanalyser, modellberegninger og økonometriske analyser, for eksempel knyttet til foretakssammenslutninger og brudd på konkurranseloven
  • Gevinst- og tapsberegninger, for eksempel knyttet til erstatningssaker
  • Prinsipielle betraktninger og (samfunns)økonomiske kost-nytte analyser, for eksempel knyttet til effekter av reguleringer
  • Beregning av avkastningskrav, for eksempel i forbindelse med EØS-regelverk og offentlige støtteordninger
  • Analyser av anskaffelsesprosedyrer og vurderingskriterier, for eksempel i forbindelse med offentlige anskaffelser
  • Eierskaps- og konsernstrategiske analyser, for eksempel knyttet til oppkjøp og salg, verdsettelse og restrukturering
Kontaktperson

Katrine Holm Reiso

Senior Manager katrine.holm.reiso@menon.no +47 906 90 584

Kristoffer Midttømme

Partner kristoffer@menon.no (+47) 99550272

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo