skip to Main Content

Menon har lang og omfattende erfaring i å kartlegge og analysere norsk næringsliv fra et verdiskapings- og ringvirkningsperspektiv.

Verdiskapings- og ringvirkningsanalyser forklarer hvorfor enkelte bedrifter og næringer skaper større verdier enn andre, utvikler seg ulikt over tid og er av ulik betydning for arbeidsmarkedet. Gode verdiskapings- og ringvirkningsanalyser krever inngående kjennskap til mekanismene som påvirker næringens struktur og dynamikk, hvilke ytre rammevilkår bedriftene opererer under og hvordan næringen bidrar til å skape verdier også i andre deler av økonomien.

Menon har utviklet to av Norges fremste modeller på økonomiske ringvirkninger – «ITEM» er en bruttoringvirkningsmodell for næringsanalyser, mens «Noreg» er en likevektsmodell for regionaløkonomiske analyser.

Kontaktperson

Sveinung Fjose

Partner sveinung@menon.no (+47) 99048378

Erik W. Jakobsen

Partner og styreleder erik@menon.no (+47) 97170466

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo