Menon har lang og omfattende erfaring i å kartlegge og analysere norsk næringsliv fra et verdiskapings- og ringvirkningsperspektiv.

Verdiskapings- og ringvirkningsanalyser forklarer hvorfor enkelte bedrifter og næringer skaper større verdier enn andre, utvikler seg ulikt over tid og er av ulik betydning for arbeidsmarkedet. Gode verdiskapings- og ringvirkningsanalyser krever inngående kjennskap til mekanismene som påvirker næringens struktur og dynamikk, hvilke ytre rammevilkår bedriftene opererer under og hvordan næringen bidrar til å skape verdier også i andre deler av økonomien.

Menon har utviklet to av Norges fremste modeller på økonomiske ringvirkninger – «ITEM» er en bruttoringvirkningsmodell for næringsanalyser, mens «Noreg» er en likevektsmodell for regionaløkonomiske analyser.

Kontaktperson
Sveinung Fjose

Sveinung Fjose

Partner

sveinung@menon.no
(+47) 99048378

Erik W. Jakobsen

Erik W. Jakobsen

Partner

erik@menon.no
(+47) 97170466

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo