Menon har lang og omfattende erfaring i å kartlegge og analysere norsk næringsliv fra et verdiskapings- og ringvirkningsperspektiv.

Verdiskapings- og ringvirkningsanalyser forklarer hvorfor enkelte bedrifter og næringer skaper større verdier enn andre, utvikler seg ulikt over tid og er av ulik betydning for arbeidsmarkedet. Gode verdiskapings- og ringvirkningsanalyser krever inngående kjennskap til mekanismene som påvirker næringens struktur og dynamikk, hvilke ytre rammevilkår bedriftene opererer under og hvordan næringen bidrar til å skape verdier også i andre deler av økonomien.

Menon har utviklet to av Norges fremste modeller på økonomiske ringvirkninger – «ITEM» er en bruttoringvirkningsmodell for næringsanalyser, mens «Noreg» er en likevektsmodell for regionaløkonomiske analyser.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo