skip to Main Content
Samferdsel bilde

Samferdsel

Investering i samferdsel og infrastruktur er sentralt for videreutvikling av norsk samfunns- og næringsliv. Menon er Norges ledende leverandør av produktivitetsanalyser av investeringene.

Menons analyser av samferdsel og infrastruktur spenner fra analyser av bransjenes verdiskaping, konkurranseanalyser, evalueringer og tradisjonelle kost-nytteanalyser, til økonometriske effektanalyser og utvikling av et omfattende modellapparat.
Vi er opptatt av spørsmål som:

  • Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjennomføre ulike infrastruktur investeringer?
  • Hvordan påvirker investeringer i infrastruktur næringslivets produktivitet?
  • Hvor vellykket ble store investeringer i infrastruktur, når vi ser på de i ettertid?
  • Hvordan påvirkes samfunns- og næringsliv av store infrastrukturinvesteringer, for eksempel knyttet til samferdsel eller IKT?
  • Hvilke regioner/fylker vil bli sterkest påvirket av en konkret utbygging? Verdiskaping, sysselsetting og transportvolum.
  • Hvilke effekter får vi av investeringsimpulsene fra utbyggingen? Kort og lang sikt, fordelt på lokale effekter, regionale effekter og nasjonale effekter, og fordelt på ulike næringer.
  • Vi har rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av store, statlige investeringer i samferdsel.

Kontaktperson

Heidi Ulstein

Managing Partner heidi@menon.no (+47) 47279843

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo