2018 103 2

Menon har gjennomført en etterevaluering av rv. 13 Hardangerbrua

På oppdrag for Concept-programmet ved NTNU har vi gjennomført en etterevaluering av rv.13 Hardangerbrua med tilførselsveger.
Hardangerbrua er en bru på rv. 13 mellom Vallavik i Ulvik og Bu i Ullensvang kommune. Brua åpnet for trafikk 17. august 2013 og erstattet fergeforbindelsen Bruravik–Brimnes. Prosjektet hadde en samlet kostnad på 3 266 millioner kroner (2018-kroner).
Prosjektet har redusert reisetiden over Hardangerfjorden i indre Hardanger, og med dette reisetiden mellom Østlandet og Vestlandet via Hardangervidda.
I evalueringen har vi blant annet sett nærmere på om prosjektet har realisert tiltenkte mål knyttet til regional vekst og styrking av hovedvegsambandet mellom Øst- og Vestlandet. Vi har også vurdert om prosjektet kunne blitt gjennomført mer kostnadseffektivt eller raskere, samt gjort en forenklet etterprøving av beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Rambøll, Melbø Prosjektkompetanse og Morten Welde (følgeforsker fra Concept).
Rapporten kan du laste ned her.

For spørsmål om evalueringen, ta kontakt med partner i Menon Heidi Ulstein, eller seniorøkonom Kristina Wifstad.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo