skip to Main Content

Menon har gjennomført en etterevaluering av rv. 13 Hardangerbrua

På oppdrag for Concept-programmet ved NTNU har vi gjennomført en etterevaluering av rv.13 Hardangerbrua med tilførselsveger.
Hardangerbrua er en bru på rv. 13 mellom Vallavik i Ulvik og Bu i Ullensvang kommune. Brua åpnet for trafikk 17. august 2013 og erstattet fergeforbindelsen Bruravik–Brimnes. Prosjektet hadde en samlet kostnad på 3 266 millioner kroner (2018-kroner).
Prosjektet har redusert reisetiden over Hardangerfjorden i indre Hardanger, og med dette reisetiden mellom Østlandet og Vestlandet via Hardangervidda.
I evalueringen har vi blant annet sett nærmere på om prosjektet har realisert tiltenkte mål knyttet til regional vekst og styrking av hovedvegsambandet mellom Øst- og Vestlandet. Vi har også vurdert om prosjektet kunne blitt gjennomført mer kostnadseffektivt eller raskere, samt gjort en forenklet etterprøving av beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Rambøll, Melbø Prosjektkompetanse og Morten Welde (følgeforsker fra Concept).
Rapporten kan du laste ned her.

For spørsmål om evalueringen, ta kontakt med partner i Menon Heidi Ulstein, eller seniorøkonom Kristina Wifstad.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo