15. september 2015

Menon har ansatt Rune Nellemann

Rune Goul Nellemann har en MSc i Internasjonal Politisk Økonomi fra London School of Economics and Political Sciences (LSE) (2015) og en bachelor i samfunnsøkonomi fra Universitet... Les mer

10. september 2015

Menon-notat om eiendomsskatt i Oslo

Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som viser hvordan Arbeiderpartiets forslag om eiendomsskatt påvirker skatteinnbetalin... Les mer

9. september 2015

Menon ansetter Tom Colbjørnsen

Menon fortsetter satsingen på strategi og ledelse i offentlig sektor, og har ansatt Tom Colbjørnsen som assosiert partner. Tom har nylig avsluttet en periode på åtte år som re... Les mer

8. september 2015

Samfunnsøkonomiske virkninger av snus

I denne studien ser vi nærmere på helseeffektene av snus, og de samfunnsøkonomiske virkningene dette gir når tobakksforbruket endrer seg over tid. Analysen baserer seg på eksi... Les mer

27. juni 2015

Positiv utvikling i TTOene de siste årene

Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) har fått utarbeidet en porteføljeanalyse om aktiviteten i åtte norske TTO-er siden 2005, og verdiskapingen dette har gitt samfun... Les mer

25. juni 2015

Evaluering av Trøndelag Reiseliv

Menon har evaluert landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv etter organisasjonens relevans, måloppnåelse og effektivitet med fylkeskommunene i Trøndelag som oppdragsgiver. Reiseliv... Les mer