19. november 2018

Klimatiltak innenfor kollektivtransport

Samferdselsdepartementet arbeider nå med en ny plan for å nå målet om en fossilfri kollektivtransport innen 2025, og Menon har, i samarbeid med TØI og DNV GL, utredet mulige kl... Les mer

13. november 2018

Norske maritime utstyrsleverandører 2018

Rapporten presenterer økonomiske nøkkeltall for norske maritime utstyrsleverandører i perioden 2004-2017, samt prognoser for 2018 og 2019. Undersøkelsen viser at det forventes ... Les mer