16. februar 2018

Evaluering av klimasats

Støtteordningen Klimasats er en nasjonal støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren. Menon Economics gjennomfører på oppdrag av Miljødirektoratet en treårig følgeevaluer... Les mer

6. februar 2018

Økonomien i musikkdramatisk scenekunst

Menon har gjennomført en analyse av økonomien i det musikkdramatiske scenekunstfeltet. Musikkdramatisk scenekunst skiller seg fra tradisjonelt teater og annen scenekunst ved at mu... Les mer

1. februar 2018

Hvem eier bitcoin?

Nesten 200 000 nordmenn eier bitcoin eller annen kryptovaluta. Til sammenlikning var det rundt 350 000 personer som eide aksjer på Oslo Børs i 2016. Menon Econo... Les mer

1. februar 2018

Ny rammeavtale med Avinor

Som eneste leverandør er Menon tildelt rammeavtale med Avinor som rådgiver for nytte-kostnadsanalyser for ytre miljø. Vi skal bistå Avinor som ønsker å få utarbeidet et ramm... Les mer

31. januar 2018

Nye partnere og seks nyansettelser i Menon Economics

Caroline Wang Gierløff og Kristoffer Midttømme er tatt opp som nye partnere i selskapet fra og med 01.01.2018. Vi gratulerer! Det er i tillegg en stor glede å formidle at vi har ansatt følgende personer med oppstart i 2018: Ellen Balke Hveem avsluttet masterstudiet i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) våren 2017. Siden februar i år har hun jobbet ved Internasjonal Avdeling i det svenske Finansdepartementet. Ellen kommer til Menon etter påske 2018. Katinka Holtsmark kommer direkte fra Universitetet i Oslo. Ikke som student, men som postdoktor ved Økonomisk Institutt. Katinka tok sin PhD i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, 2015, og starter som seniorøkonom i Menon i august 2018. Linn Karina Stormo er siste-års student på NTNU i Trondheim, hvor hun går på 5 -årig integrert master i samfunnsøkonomi. Gjennom studieårene har Linn jobbet som øvingslærer i mange fag. Linn starter i august. Bettina Eileen Engebretsen er i gang med siste året på samfunnsøkonomisk analyse (profesjonsstudiet) ved Universitetet i Oslo. Bettina har en fortid som aktiv langrennsløper og landslagsutøver i Taekwondo. Også Bettina starter i august. Eirik Berger studerer på NHH i Bergen hvor han er sisteårsstudent på Master i økonomi og administrasjon med hovedprofil i økonomisk analyse og sideprofil i samfunnsøkonomi. Eirik har også erfaring med økonomisk journalistikk i både Finansavisen og Dagens Næringsliv. Eirik er klar for Menon i august 2018. Sist, men ikke minst så har vi også ansatt Nina Bruvik Westberg. Nina er ansatt fra mai 2018, men starter som seniorøkonom først i september. Nina har en doktorgrad i økonomi fra NMBU, og hun har erfaring fra undervisning og forskningsformidling. Nina kommer til Menon fra Vista Analyse.