Olje og gass bilde

Olje og gass

Olje- og gassnæringen er en viktig driver for norsk økonomi. Menon er et anerkjent kompetansemiljø for næringen og har god kunnskap om næringens omfang, påvirkning, historisk utvikling og framtidsutsikter.

Menon har lang erfaring knyttet til analyser av olje- og gassnæringen og har med dette god innsikt i næringens utvikling, fremtidige utsikter og tilknyttet virkemiddelapparat. Vår unike regnskapsdatabase og vår populasjon over petroleumsrettet næringsliv gir oss muligheten til å lage unike analyser over dens bidrag til norsk økonomi per dags dato og i tiden fremover.

Gjennom ulike oppdrag har vi bidratt til et økt kunnskapsgrunnlag for privat og offentlig sektor og gir anbefalinger til strategiske beslutninger både for enkeltbedrifter, regioner, bransjeorganisasjoner og myndigheter. Vår erfaring med analyser av næringen omfatter:

  • Trender og framtidsutsikter for næringen
  • Verdiskapingsanalyser – både for hele næringen, regioner, klynger og enkeltsegmenter
  • Ringvirkningsanalyser – både tilknyttet enkelte felt, selskap, åpning av nye områder og næringen som helhet
  • Analyser av næringens internasjonalisering og eksport
  • Evalueringer av virkemidler rettet mot næringen
  • Samfunnsøkonomiske analyser av krav og tiltak i næringen

Kontaktperson

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo