skip to Main Content

Menons samfunnsøkonomiske analyser gir robuste konklusjoner som er etterprøvbare og godt formidlet. Alle analyser er forankret i eksisterende veiledningsmateriale, økonomisk teori og empiriske analyser.

Samfunnsøkonomiske analyser får stadig større oppmerksomhet i politiske beslutningsprosesser. Hovedformålet med analysene er å klarlegge, synliggjøre og systematisere konsekvensene av tiltak og reformer for å legge til rette for informerte beslutninger.

Menon gjennomfører årlig et bredt utvalg av samfunnsøkonomiske analyser for både private og offentlige aktører innenfor en rekke områder og temaer. Med utgangspunkt i vårt sterke fagmiljø jobber vi også kontinuerlig med metodeutvikling. Dette gjør oss i stand til å analysere mer komplekse problemstillinger med høyere kvalitet, også på nye områder.

Vi har rammeavtale med Finansdepartementet på kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Vi har også rammeavtaler med blant annet Kystverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Sjøfartsdirektoratet og GIEK.

Kontaktperson

Magnus Utne Gulbrandsen

Partner magnus@menon.no (+47) 98602780

Heidi Ulstein

Managing Partner heidi@menon.no (+47) 47279843

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo