5. november 2019

Klimaomstilling i norsk næringsliv

Menon har på oppdrag for Eksportkreditt Norge og miljøstiftelsen Zero vurdert status for klimaomstillingen i norsk næringsliv og muligheter for grønn, lønnsom og eksportrettet ... Les mer

4. november 2019

Menon sjekker elgjaktas verdi

På oppdrag fra Statskog gjennomfører Menon Economics en undersøkelse blant jegere for å synliggjøre verdien av elgjakt i Norge. Formålet med undersøkelsen er å dokumentere i... Les mer

19. september 2019

Menon mer i vinden

NVEs framleggelse av Nasjonal Ramme for vindkraft på land har skapt mye diskusjon om de negative miljøvirkningene. Dette har også gitt økende interesse for havvind. Menon Sen... Les mer