7. juni 2024

Verdien av behandling av Alzheimers sykdom

På oppdrag fra BioArctic og Eisai har Menon Economics anslått samfunnskostnadene for Alzheimers sykdom og hvordan dette påvirkes av endringer som skjer innen diagnostikk og behan... Les mer