22. juni 2022

Kostnaden av lukket oppdrettsteknologi

På oppdrag for Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Reddvillaksen, har Menon belyst kostnaden av å gå over til lukket produksjonsteknologi i oppdrettsnæringen. V... Les mer

17. juni 2022

Det lønner seg å forebygge!

Klimaendringene gjør Norge mer utrygt. Endringene vil blant annet medføre større fare for ekstrem nedbør, flom, skred og stormflo, og slike hendelser vil skje hyppigere og med s... Les mer