15. juni 2020

Korona-gruppe i Menon

Menon opplever et økende antall henvendelser knyttet til effekten av koronavirus og oljeprisfallet på norsk økonomi. Vi vurderer at effektene vil være betydelige, men at handlin... Les mer

23. juni 2020

Effektmåling av nasjonale turistveger

Menon Economics har på oppdrag for Turistvegseksjonen i Statens Vegvesen gjennomført en effektmåling av turistvegstrekningene Atlanterhavsvegen og Ryfylke. Formålet med oppdrage... Les mer