25. september 2017

Analyse av skatteinntekter i Skedsmo

Ny modell bidrar til økt forståelse av endringer i kommuners skatteinngang Basert på regresjonsanalyser over tidsperioden 2003-2015 har Menon estimert en mode... Les mer