14. mars 2019

Bakgrunnsnotat om database over olje- og gassrelaterte inntekter i kommunene

Menon Economics har beregnet olje- og gassrelaterte inntekter i kommunene for 2017. I notatet finnes en detaljert beskrivelse av fremgangsmåte. I den linkede

13. mars 2019

Menon har vurdert konsekvensene av å redusere gyldighetstiden på pass fra 10 til 5 år

Som følge av sikkerhetsutfordringer ved dagens gyldighetstid på pass, og i forbindelse med større omlegginger i norsk passforvaltning, er det behov for å vurdere gyldighetstid f... Les mer

21. februar 2019

Analyse av stykkpris og medgått tid

På oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet har Menon Economics og Oxford Research analysert bruken av stykkpris og salær for utbetaling av honorar til advokater. Formålet ... Les mer