16. april 2021

Ringvirkninger av Statkrafts aktivitet

Menon har på vegne av Statkraft gjennomført en analyse av konsernets ringvirkninger for den norske økonomien. Vi finner at Statkrafts virksomhet understøtter en samlet verdiska... Les mer

25. mars 2021

Evaluering av NCE Tourism

Menon Economics har høsten 2020 gjennomført en evaluering av NCE Tourism på vegne av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Formålet med denne evalueringen er å etable... Les mer

25. mars 2021

Evaluering av NCE Smart Energy Markets

Menon Economics har høsten 2020 gjennomført en evaluering av NCE Smart Energy Markets på vegne av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Formålet med denne evalueringen... Les mer

25. mars 2021

Evaluering av NCE Norway Health Tech

Menon Economics har høsten 2020 gjennomført en evaluering av NCE Norway Health Tech på vegne av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Formålet med denne evalueringen e... Les mer