1. september 2020

Forsinkelser på vei i Nord-Norge

Hvor mye taper det norske samfunnet på at fersk sjømat og annet tidskritisk gods kommer forsinket frem til markedet? Har denne problemstillingen noen betydning for hvor lønnsomme... Les mer