12. april 2024

Startups og scaleups i Agder.

På oppdrag for NHO Agder har Menon Economics kartlagt startups og scaleups i Agder. Rapporten gir en oversikt over antall startups og scaleups, geografisk og næringsmessig fordeli... Les mer

3. april 2024

Virkemidler for 8 TWh solkraft innen 2030

På vegne av Fornybar Norge, Nelfo, Solenergiklyngen, NBBL og Norsk Eiendom, har Menon Economics og DNV identifisert en rekke utfordringer som må løses for å realisere Stortinget... Les mer