1. april 2020

Korona-gruppe i Menon

Menon opplever et økende antall henvendelser knyttet til effekten av koronavirus og oljeprisfallet på norsk økonomi. Vi vurderer at effektene vil være betydelige, men at handlin... Les mer

8. april 2020

Kostnader og nytte ved insektovervåking

Insekter spiller mange og svært viktige roller i naturen, både f.eks. som pollinatorer som er viktig for jord- og hagebruksproduksjon, som mat for fugl og fisk, som nedbrytere av ... Les mer

9. mars 2020

Klimatiltak innen godstransport

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon, TØI og DNV GL i dette samarbeidsprosjektet utredet bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske kostnader ved klimatiltak innenfor... Les mer