1. desember 2023

Samfunnsverdien av aktiv rehabilitering

Over 90 000 personer lever med ervervede ryggmargs- eller hjerneskader i Norge. Selv om det ofte er snakk om alvorlige skader som varer livet ut, er det likevel gode muligheter for ... Les mer

13. november 2023

Kvam herads næringsutvikling

I forbindelse med revisjon av kommunedelplan for nyskaping, næring og kompetanse, har Kvam herad behov for en evaluering av næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Som et b... Les mer

10. november 2023

Evaluering av programmene for sjøfugl

Miljødirektoratet bidrar til finansiering av fire programmer for sjøfugl: SEAPOP, SEATRACK, «Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl» og «lokal overvåking av sjøfug... Les mer

8. november 2023

IRA og den norske batterisatsingen

Menon Economics har på vegne av Freyr Battery gjennomført en analyse av Inflation Reduction Act (IRA) og den norske batterisatsingen. Dette arbeidet bygger videre på tidligere ... Les mer

2. november 2023

Industriens klimagassutslipp siden 1990

På vegne av Miljøstiftelsen ZERO har Menon utført en analyse av utviklingen av klimagassutslipp i norsk fastlandsindustri. Rapporten er laget i forbindelse med Zerokonferansen 20... Les mer