2. november 2021

E-helse – markedsundersøkelse

På oppdrag for Direktoratet for e-helse har vi kartlagt den økonomiske aktiviteten på e-helseområdet, der den offentlige helsesektoren er oppdragsgiver. Menon har også utredet ... Les mer

14. oktober 2021

Nytte og kostnader ved miljø-DNA

DNA-basert metodikk og miljø-DNA tas i stadig større grad i bruk i miljøovervåking og -kartlegging. Miljømyndighetene har derfor behov for mer kunnskap om nytte og kostnader ve... Les mer