6. mars 2018

Kommunenes bruk av planbestemmelser

Vi har kartlagt bruken av planbestemmelser og byggteknisk forskrift for utforming av boliger og boområder på tvers av norske kommuner. Arbeidet er gjennomført på oppdrag for Kom... Les mer

16. februar 2018

Evaluering av klimasats

Støtteordningen Klimasats er en nasjonal støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren. Menon Economics gjennomfører på oppdrag av Miljødirektoratet en treårig følgeevaluer... Les mer

6. februar 2018

Økonomien i musikkdramatisk scenekunst

Menon har gjennomført en analyse av økonomien i det musikkdramatiske scenekunstfeltet. Musikkdramatisk scenekunst skiller seg fra tradisjonelt teater og annen scenekunst ved at mu... Les mer