skip to Main Content
Helse og life science bilde

Helse og life sciences

Helsesektoren representerer både en sentral brikke i velferdssamfunnet og en verdikjede av ulike private og offentlige aktører. Både samfunnsøkonomiske og næringsøkonomiske analyser er relevante når beslutningsunderlag for myndigheter og aktører skal utvikles.

Menon utfører både helseøkonomiske analyser basert på samfunnsøkonomisk metode og næringsøkonomiske analyser av verdiskaping og ringvirkninger knyttet til alle ledd i helseverdikjeden: Fra forskning til behandling. Vi har et særlig fokus på de helseteknologiske klyngene i Norge.

Vi tilbyr:

  • Helseøkonomiske analyser
  • Kost-nytte/samfunnsøkonomiske analyser av helserelaterte tema
  • Analyser av verdiskaping og ringvirkninger knyttet til både offentlige og private helseaktører
  • Analyser av forskning, kommersialisering, offentlig innovasjonspolitikk og offentlige anskaffelser som berører helsenæringen

Kontaktperson

Erland Skogli

Partner erland@menon.no (+47) 41462142

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo