skip to Main Content
Reiseliv bilde

Reiseliv

Bedrifter knyttes sammen til en felles reiselivsnæring gjennom å betjene mennesker på reise. Næringen er i konkurranse om de internasjonale turiststrømmene, det nasjonale forretningsmarkedet, samt i konkurranse om lokalbefolkningens gunst.

Menon er Norges ledende analysemiljø innenfor reiselivsnæringen. Menon har fulgt næringen gjennom en årrekke, og har solid innsikt i næringens økonomi, særegne utfordringer, organisering, produkter og markeder.

Gjennom ulike oppdrag har vi opparbeidet oss kunnskap om en rekke temaer av strategisk betydning for enkeltbedrifter, destinasjoner, bransjeorganisasjoner og myndigheter:

  • Ringvirkninger av reiselivsvirksomhet – benyttet av både regioner, destinasjoner og store arrangementer
  • Klyngeprosesser på destinasjons- og landsdelsnivå
  • Målretting og effektmåling av markedsføring
  • Finansiering av fellesgoder og destinasjonsorganisering
  • Lokale konkurranseevneanalyser og kilder til produktivitet -Sammenhengen mellom produktivitet, vekst og lønnsomhet
  • Scenarier, trender og fremtidsutsikter for næringen

Kontaktperson

Erik W. Jakobsen

Partner og styreleder erik@menon.no (+47) 97170466

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo