Reiseliv bilde

Reiseliv

Bedrifter knyttes sammen til en felles reiselivsnæring gjennom å betjene mennesker på reise. Næringen er i konkurranse om de internasjonale turiststrømmene, det nasjonale forretningsmarkedet, samt i konkurranse om lokalbefolkningens gunst.

Menon er Norges ledende analysemiljø innenfor reiselivsnæringen. Menon har fulgt næringen gjennom en årrekke, og har solid innsikt i næringens økonomi, særegne utfordringer, organisering, produkter og markeder.

Gjennom ulike oppdrag har vi opparbeidet oss kunnskap om en rekke temaer av strategisk betydning for enkeltbedrifter, destinasjoner, bransjeorganisasjoner og myndigheter:

  • Ringvirkninger av reiselivsvirksomhet – benyttet av både regioner, destinasjoner og store arrangementer
  • Klyngeprosesser på destinasjons- og landsdelsnivå
  • Målretting og effektmåling av markedsføring
  • Finansiering av fellesgoder og destinasjonsorganisering
  • Lokale konkurranseevneanalyser og kilder til produktivitet -Sammenhengen mellom produktivitet, vekst og lønnsomhet
  • Scenarier, trender og fremtidsutsikter for næringen

Kontaktperson

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo