skip to Main Content

Tiltak for å ta vare på truet natur

I et stort prosjekt for Miljødirektoratet har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) utarbeidet kostnader for en rekke aktuelle tiltak for å ta vare på 90 truede arter og 32 naturtyper.
MERE har samarbeidet med Norsk institutt for naturforskning (NINA), som har vært prosjektleder, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NTNU Vitenskapsmuseet. MERE har stått for alle økonomiske beregninger mens de andre forskningsinstituttene har utarbeidet de naturfaglige vurderingene.
Prosjektet representerer en helt ny, bredere og mer systematisk måte for å vurdere tilstand, tiltak og virkemidler for å ta vare på truet natur.
Rapporten kan leses her.

Prosjektet er omtalt hos Miljødirektoratet her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Desember-2018/Trua-natur-slik-kan-tilstanden-forbedres/

Hos Norsk institutt for naturforskning her: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4656/Trua-natur-trenger-gode-tiltak

Og i Dagsavisen lørdag 15.12 her: https://www.dagsavisen.no/innenriks/overlevelse-pa-billigsalg-for-truede-arter-1.1248875#carousel-example-generic

Kontaktperson i MERE er partner Kristin Magnussen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo