skip to Main Content
Kunnskapstjenester bilde

Kunnskapstjenester

Kunnskapstjenester utgjør i dag en stor og viktig næring som «smører» omstillingen i både privat og offentlig sektor. Bransjene «faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting» og «avansert forretningsmessig tjenesteyting» er viktige for andre næringer, men er også selv en av landets aller største næringer med ca. 200 000 ansatte og høy verdiskaping per ansatt.

Menon er et av svært få miljøer i Norge som jevnlig gjennomfører analyser av denne næringen, som vi for øvrig selv er en del av. Vi har utført nasjonale, regionale og bransjespesifikke analyser knyttet til bl.a. advokat-, revisjons- og konsulentbransjene og har gjennom vår egen database en unik innsikt i denne næringens nøkkelrolle i norsk økonomi. Våre kunder spenner fra departementer til bransjeorganisasjoner og enkeltbedrifter.

Vi tilbyr:

  • Verdiskapings- og ringvirkningsanalyser (nasjonalt eller regionalt)
  • Analyser av næringens bidrag som kunnskapsleverandør til offentlig og privat sektor (produktivitet, innovasjon)
  • Verktøy og analyser knyttet til markeds- og konkurrentanalyser
  • Strategirådgivning

Kontaktperson

Erland Skogli

Partner erland@menon.no (+47) 41462142

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo