2018 108 2

Verdiskaping og internasjonalisering i IKT næringen

Menon har kartlagt internasjonal omsetning i IKT-næringen. Kartleggingen viser internasjonal omsetning på 165 milliarder kroner, hvorav 28,5 milliarder er eksport. Norge taper imidlertid markedsandeler internasjonalt. De viktigste hindrene for vekst internasjonalt er kapasitet internt i bedriften, tilgang til kapital og tilgang til kompetanse.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontaktperson: Sveinung Fjose