2017 86 2

Menon har gjennomført tre førevalueringer for Innovasjon Norge

Det siste året har Menon gjennomført førevalueringer av tre av Innovasjon Norges nye virkemidler: Vekstgarantiordningen, Presåkornordningen og Oppstartslån.
Ettersom samtlige virkemiddel fortsatt er i en pilotfase, har vi gjort en vurdering av hvorvidt erfaringene så langt tilsier at virkemiddelet kan ha en positiv effekt. Vi har også vurdert virkemidlenes effektivitet så langt. For hvert av programmene gir vi konkrete råd om tiltak Innovasjon Norge bør implementere i den videre driften av virkemidlene.

Menon skal også følge programmene videre som en del av en følgeevaluering av programmene, i disse evalueringene vil det stå sentralt å designe gode kontrollgrupper slik at det ligger til rette for effektmålinger på et senere tidspunkt.

Alle de tre rapportene er tilgjengelige ved å trykke på lenkene under:

Ved spørsmål om rapportene kan du kontakte Gjermund Grimsby eller Kristina Wifstad

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo