skip to Main Content
IKT og media bilde

IKT og media

IKT- og medienæringene står for om lag 6,5 prosent av Fastlands-BNP og 5,5 prosent av fastlandssysselsettingen i Norge.

Menon tilbyr tjenester innen IKT og media til både private og offentlige aktører. Våre analyser spenner fra verdiskapingsanalyser av bransjene og samfunnsøkonomiske analyser av investeringer og endring i regulering, til konkurranseanalyser og evalueringer.

Vårt tette samarbeid med spesialiserte miljøer innen IKT og media gir oss mulighet til å gi våre kunder de beste analysene av et område som er i enorm utvikling. Digitaliseringen av samfunnet åpner nye muligheter for både konsumenter, næringsliv og offentlig sektor.

Eksempler på tjenester vi tilbyr:

  • Konkurranseanalyser
  • Samfunnsøkonomiske analyser
  • Evalueringer
  • Verdiskapingsanalyser
  • Studier av offentlige tilskuddsordninger i IKT- og medienæringene
  • Studier av IKTs betydning for innovasjon i det offentlige og i næringslivet
  • Studier av IKTs påvirkning på produktivitet i økonomien med etterfølgende ringvirkninger

Kontaktperson

Heidi Ulstein

Managing Partner heidi@menon.no (+47) 47279843

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo