IKT og media bilde

IKT og media

IKT- og medienæringene står for om lag 6,5 prosent av Fastlands-BNP og 5,5 prosent av fastlandssysselsettingen i Norge.

Menon tilbyr tjenester innen IKT og media til både private og offentlige aktører. Våre analyser spenner fra verdiskapingsanalyser av bransjene og samfunnsøkonomiske analyser av investeringer og endring i regulering, til konkurranseanalyser og evalueringer.

Vårt tette samarbeid med spesialiserte miljøer innen IKT og media gir oss mulighet til å gi våre kunder de beste analysene av et område som er i enorm utvikling. Digitaliseringen av samfunnet åpner nye muligheter for både konsumenter, næringsliv og offentlig sektor.

Eksempler på tjenester vi tilbyr:

  • Konkurranseanalyser
  • Samfunnsøkonomiske analyser
  • Evalueringer
  • Verdiskapingsanalyser
  • Studier av offentlige tilskuddsordninger i IKT- og medienæringene
  • Studier av IKTs betydning for innovasjon i det offentlige og i næringslivet
  • Studier av IKTs påvirkning på produktivitet i økonomien med etterfølgende ringvirkninger

Kontaktperson

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo