skip to Main Content

En strategiprosess handler om å prioritere mellom alternativer. Vi opplever at våre kunder har nytte av et blikk «utenfra» i slike prosesser. Menon tilbyr erfarne konsulenter og kunnskapsbasert strategirådgivning for bedrifter, organisasjoner, klynger og regioner.

Formålet med en strategiprosess er å finne gjennomførbare løsninger på konkrete utfordringer – for å nå målene man setter seg. En strategisk beslutning handler like mye om å velge bort som å velge – med andre ord å prioritere mellom alternativer. En god strategi skal også virke samlende og gi organisasjonen en tydelig retning som gjør det enklere for den enkelte å fatte beslutninger i sitt daglige arbeid.

Menon tilbyr kunnskapsbasert strategirådgivning for bedrifter, organisasjoner, klynger og regioner. Vi optimaliserer metodikk og skreddersyr analyser til kundenes behov og målsettinger. Vi kombinerer strategiske og økonomifaglige analyser med data fra en lang rekke kilder, både fra Menons prosjektportefølje, fra eksterne kilder samt fra kvantitative og/eller kvalitative undersøkelser. Vi tilbyr senior kompetanse for sparring og prosessfasilitering uten å rykke inn med stort og kostbart team. Referanser fra prosjekter innen ulike bransjer oppgis på forespørsel.

Kontaktperson

Erland Skogli

Partner erland@menon.no (+47) 41462142

Erik W. Jakobsen

Partner og styreleder erik@menon.no (+47) 97170466

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo