skip to Main Content

SISTE 10 PUBLIKASJONER

Norske virksomheters holdninger til ansatte i en pårørendesituasjon

På oppdrag for Pårørendealliansen har Menon Economics kartlagt norske virksomheters holdninger til ansatte i en pårørendesituasjon.

I den nyeste versjonen av pårørendeundersøkelsen (Helsedirektoratet, 2022) rapporteres det om at 40 prosent av alle pårørende har behov for tilrettelegging på jobb. Vi finner at én av fire virksomheter har rutiner for ivaretakelse av ansatte i en pårørendesituasjon. Dette indikerer at arbeidet med å fange opp og tilrettelegge for personer i en pårørendesituasjon nedprioriteres i mange virksomheter.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Simen Pedersen, Caroline Aarre Halvorsen, Iselin Kjelsaas
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Simen Pedersen, Caroline Aarre Halvorsen, Iselin Kjelsaas

Last ned:

Kommunale helse- og omsorgslederes holdninger til pårørendeinnsats

På oppdrag for Pårørendealliansen har Menon Economics kartlagt holdninger til pårørendeinnsats blant ledere av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vår spørreundersøkelse til helse- og omsorgsledere i norske kommuner forteller oss at den kommunale helse- og omsorgstjenesten i varierende grad er kjent med pårørende­veilederen og pårørendestrategien. Over en femtedel av de kommunale helse- og omsorgs­tjenestene har heller ikke egne skriftlige retningslinjer og rutiner på plass for involvering av pårørende.

 

 

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Simen Pedersen, Caroline Aarre Halvorsen, Iselin Kjelsaas
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Simen Pedersen, Caroline Aarre Halvorsen, Iselin Kjelsaas

Last ned:

Nytten av innovative overvannsløsninger for klimatilpasning

Rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet Innovann, med formål å komme fram til nyttekategorier for ikke-prissatte virkninger og foreslå en metode for vurdering av nytten for disse virkningene.
Rapporten er utarbeidet av Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) med innspill fra en rekke aktører i Bærum kommune og hos samarbeidspartnere.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Kristin Magnussen, Ståle Navrud
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Kristin Magnussen, Ståle Navrud

Last ned:

Ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen

På oppdrag for GATH har Menon Economics beregnet nasjonale og regionale ringvirkninger av havbruksnæringen. Vi finner, basert på et estimat med utgangspunkt i regnskapstall fra 2020, at næringens aktivitet (både primærproduksjon, leverandøraktivitet og salgsvirksomhet) legger grunnlaget for 40 000 arbeidsplasser i 2021. Det er særlig i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag at havbruksnæringens aktivitet kaster av seg i form av sysselsettingseffekter, og om lag 47 prosent av næringens sysselsettingseffekter fordeler seg innenfor disse fylkene. Næringen har imidlertid et betydelig utslag spredt over hele landet.

 

 

 

 

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Maja Olderskog Albertsen, Oddbjørn Grønvik, Per Fredrik F. Johnsen, Sveinung Fjose
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Maja Olderskog Albertsen, Oddbjørn Grønvik, Per Fredrik F. Johnsen, Sveinung Fjose

Last ned:

Sluttevaluering av Betongklyngen CIC

På oppdrag for Innovasjon Norge har Menon Economics gjennomført en sluttevaluering av Betongklyngen CIC. Denne rapporten inngår som en del av sluttevalueringene Menon Economics gjennomfører av klynger i Norwegian Innovation Clusters til Innovasjon Norge i perioden 2020 til 2024.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Maria Køber Guldvik, Tonje Glenne Arnesen, Sigrid Hernes, Caroline Aarre Halvorsen, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Maria Køber Guldvik, Tonje Glenne Arnesen, Sigrid Hernes, Caroline Aarre Halvorsen, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Sluttevaluering av Industrial Green Tech  

På oppdrag for Innovasjon Norge har Menon Economics gjennomført en sluttevaluering av Industrial Green Tech. Denne rapporten inngår som en del av sluttevalueringene Menon Economics gjennomfører av klynger i Norwegian Innovation Clusters til Innovasjon Norge i perioden 2020 til 2024.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Maria Køber Guldvik, Tonje Glenne Arnesen, Sigrid Hernes, Caroline Aarre Halvorsen, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Maria Køber Guldvik, Tonje Glenne Arnesen, Sigrid Hernes, Caroline Aarre Halvorsen, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Sluttevaluering av The Life Science Cluster  

På oppdrag for Innovasjon Norge har Menon Economics gjennomført en sluttevaluering av The Life Science Cluster. Denne rapporten inngår som en del av sluttevalueringene Menon Economics gjennomfører av klynger i Norwegian Innovation Clusters til Innovasjon Norge i perioden 2020 til 2024.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Caroline Aarre Halvorsen, Sigrid Hernes, Tonje Glenne Arnesen, Maria Køber Guldvik, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Caroline Aarre Halvorsen, Sigrid Hernes, Tonje Glenne Arnesen, Maria Køber Guldvik, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Sluttevaluering av Renergy  

På oppdrag for Innovasjon Norge har Menon Economics gjennomført en sluttevaluering av Renergy. Denne rapporten inngår som en del av sluttevalueringene Menon Economics gjennomfører av klynger i Norwegian Innovation Clusters til Innovasjon Norge i perioden 2020 til 2024.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Sigrid Hernes, Tonje Glenne Arnesen, Maria Køber Guldvik, Caroline Aarre Halvorsen, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Sigrid Hernes, Tonje Glenne Arnesen, Maria Køber Guldvik, Caroline Aarre Halvorsen, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Sluttevaluering av NCE Maritime CleanTech  

På oppdrag for Innovasjon Norge har Menon Economics gjennomført en sluttevaluering av NCE Maritime CleanTech. Denne rapporten inngår som en del av sluttevalueringene Menon Economics gjennomfører av klynger i Norwegian Innovation Clusters til Innovasjon Norge i perioden 2020 til 2024.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Sigrid Hernes, Tonje Glenne Arnesen, Maria Køber Guldvik, Caroline Aarre Halvorsen, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Sigrid Hernes, Tonje Glenne Arnesen, Maria Køber Guldvik, Caroline Aarre Halvorsen, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Sluttevaluering SAMS Norway

På oppdrag for Innovasjon Norge har Menon Economics gjennomført en sluttevaluering av SAMS Norway. Denne rapporten inngår som en del av sluttevalueringene Menon Economics gjennomfører av klynger i Norwegian Innovation Clusters til Innovasjon Norge i perioden 2020 til 2024.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Tonje Glenne Arnesen, Maria Køber Guldvik, Sigrid Hernes, Caroline Aarre Halvorsen, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Tonje Glenne Arnesen, Maria Køber Guldvik, Sigrid Hernes, Caroline Aarre Halvorsen, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo