skip to Main Content

SISTE 10 PUBLIKASJONER

På oppdrag for Betong Norge, Norsk Stålforbund og Byggevareindustriens Forening har Menon Economics kartlagt dekningsgraden av tilfluktsrom ved kommunale barneskoler i Oslo. Prosjektet har gått ut på å kartlegge hvor mange av de kommunale barneskolene som har et tilfluktsrom i sitt skolebygg, hvordan tilstanden på tilfluktsrommet er og hvorvidt det er plass til alle elevene ved skolen i tilfluktsrommet. Videre har vi sett nærmere på hvorvidt skolene vurderer at de har god nok beredskap, dersom en alvorlig hendelse skulle oppstå, herunder krigshandlinger eller terror, og de ikke har tilgang til tilfluktsrom

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Ada Lunde, John Oskar Skjeldrum, Glenn Widenhofer, Sveinung Fjose, Magnus Gulbrandsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Ada Lunde, John Oskar Skjeldrum, Glenn Widenhofer, Sveinung Fjose, Magnus Gulbrandsen

Last ned:

Naturmangfold og friluftsliv i Rogaland – fylkeskommunens rolle

På oppdrag for Rogaland Fylkeskommune har Menon Economics kartlagt forvaltningen av naturmangfold i Rogaland, med konsekvenser for friluftslivet i Rogaland.

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Ida Ljøgodt von Hanno
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Ida Ljøgodt von Hanno

Last ned:

Tilskudd på etterskudd

På oppdrag for KS har Menon kartlagt omfanget av øremerkede tilskudd til kommuner og fylkeskommuner – og kommet med forslag til forenklinger med formål om å gi kommunesektoren økt lokalt selvstyre.

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Simen Pedersen, Elise Grieg, Christoffer Thalberg Hamnes, Iselin Kjelsaas
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Simen Pedersen, Elise Grieg, Christoffer Thalberg Hamnes, Iselin Kjelsaas

Last ned:

Maritim klynges bidrag til nasjonal sikkerhet og beredskap

På oppdrag for Maritimt Forum har Menon Economics, i samarbeid med Ulf Sverdrup, kartlagt den maritime klyngens relevans og bidrag til nasjonal sikkerhet og beredskap, samt hvordan bidraget fra klyngen kan styrkes ytterligere

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Maren Nygård Basso, Glenn Widenhofer, Kaja Haug, Leo A. Grünfeld
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Maren Nygård Basso, Glenn Widenhofer, Kaja Haug, Leo A. Grünfeld

Last ned:

Håndtering av radioaktivt avfall

På oppdrag for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har Menon Economics gjennomført en utredning av behov for kapasitet til håndtering av radioaktivt avfall frem mot år 2100. Formålet med utredningen er å ha et oppdatert og utvidet kunnskapsgrunnlag for å sikre en god håndtering av radioaktivt avfall fremover. Arbeidet består av en grundig vurdering av nåværende og fremtidige avfallsstrømmer, typer avfall, og nødvendig kapasitet i avfallshåndteringen for radioaktivt avfall.

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Kristoffer Midttømme, Stine Victoria Stakkestad, Linn Skyum, Sophie Emilie Sundt, Kaja Høiseth-Gilje
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Kristoffer Midttømme, Stine Victoria Stakkestad, Linn Skyum, Sophie Emilie Sundt, Kaja Høiseth-Gilje

Last ned:

Verdien av behandling av Alzheimers sykdom

På oppdrag for BioArctic og Eisai har Menon Economics anslått samfunnskostnadene i Norge forbundet med Alzheimers sykdom, og hvordan disse vil påvirkes ved innføring av en sykdomsmodifiserende behandling (SMB). Vi har utarbeidet en prediksjonsmodell basert på tilgjengelig litteratur for hvordan samfunnskostnadene kan endres ved innføring av en SMB.

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Erland Skogli, Erika Karttinen, Caroline Nguyen Halvorsen, Ida Ljøgodt von Hanno, Øyvind Vennerød, Ole Magnus Stokke
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Erland Skogli, Erika Karttinen, Caroline Nguyen Halvorsen, Ida Ljøgodt von Hanno, Øyvind Vennerød, Ole Magnus Stokke

Last ned:

Statens inntekter og utgifter knyttet til klimapolitikken

I dette notatet estimerer vi den norske stat sine inntekter og utgifter knyttet til klimapolitikk, med utgangspunkt i statsbudsjettet for 2024. Deretter sammenligner vi funnene med Danmark og Sverige. Avslutningsvis presenterer vi anslag for klimapolitikkens inntekter for Norge frem mot 2030.

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Ada Lunde, Sigrid Hernes, Inger Nielsen Hole, Inga Ørving Aasen, Even Winje, Jonas Erraia
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Ada Lunde, Sigrid Hernes, Inger Nielsen Hole, Inga Ørving Aasen, Even Winje, Jonas Erraia

Last ned:

Taxation of aquaculture in Iceland – follow up report

This report is conducted by Menon Economics on request by Fisheries Iceland (SFS). The objective is to deepen the understanding of how the recently proposed tax system reform in Iceland will affect the aquaculture industry. The analytical framework and technical models used in this report rests extensively on an analysis we conducted in December 2023 (Menon-report 8/2024 Taxation of Aquaculture in Iceland). This report can be seen as an extension of the work summarized in the former report.

Språk: English | År: 2024
Forfatter: Oddbjørn Grønvik, John Oskar Skjeldrum
Last ned
Språk:

English

År:

2024

Forfatter:

Oddbjørn Grønvik, John Oskar Skjeldrum

Last ned:

Taxation of aquaculture in Iceland

This report is conducted by Menon Economics on request by Fisheries Iceland (SFS). The objective is to deepen the understanding of how the recently proposed tax system reform in Iceland will affect the aquaculture industry, both in terms of revenues, value added and international competitiveness. The report presents a model that allows the reader to compare how the proposed tax structure affects the industry comparing the effects of alternatively applying the existing (current) tax structure in Iceland, a Norwegian tax model and the tax model of the Faroe Islands. The study considers all relevant aspects of the tax systems in each country, allowing comparisons to be as complete as possible.

Språk: English | År: 2024
Forfatter: Oddbjørn Grønvik, Leo A. Grünfeld, John Oskar Skjeldrum, Lotte Leming Rognsås
Last ned
Språk:

English

År:

2024

Forfatter:

Oddbjørn Grønvik, Leo A. Grünfeld, John Oskar Skjeldrum, Lotte Leming Rognsås

Last ned:

Evaluering av fritak for betaling av avgift på utslipp av NOx

På oppdrag for Klima- og miljødepartementet (KLD) har Menon Economics evaluert effektene på utslipp og andre samfunnsmessige forhold av fritaket for betaling av avgift på NOX-utslipp for enheter som er omfattet av miljøavtalene, og sammenlignet dagens miljøavtale med alternativer.

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Elise Grieg, Annegrete Bruvoll, Maja Olderskog Albertsen, Aljoscha Schöpfer, Henrik M. Foseid
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Elise Grieg, Annegrete Bruvoll, Maja Olderskog Albertsen, Aljoscha Schöpfer, Henrik M. Foseid

Last ned:

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo