skip to Main Content

SISTE 10 PUBLIKASJONER

Nordlandssykehuset Lofoten

Denne samfunnsanalysen er gjennomført på oppdrag fra Lofotrådet, som er et regionråd for kommunene i Lofoten.

Samfunnsanalysen viser at en nedleggelse av akuttfunksjonene ved Nordlandssykehuset Lofoten kan ha betydelige negative konsekvenser for Lofoten-samfunnet på viktige områder som videre befolkningsutvikling, næringsliv og arbeidsplasser, samfunnssikkerhet og kommunenes helse- og omsorgstilbud.

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Erland Skogli, Aljoscha Schöpfer, Liva Myrvold Holmdal, Ole Magnus Stokke, Sander Aslesen, Kristoffer Midttømme
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Erland Skogli, Aljoscha Schöpfer, Liva Myrvold Holmdal, Ole Magnus Stokke, Sander Aslesen, Kristoffer Midttømme

Last ned:

Scaling Floating Offshore Wind – How a two-stage allocation process for European floating offshore wind can contribute to accelerating innovation and value chain development

On behalf of Renewables Norway, Menon has written a white paper on the role of floating offshore wind in the European transition, the main barriers facing the industry at its current stage, and how support mechanisms need to be designed in order to address these barriers.

Språk: English | År: 2024
Forfatter: Even Winje, Frida Aulie, Glenn Widenhofer, Sigrid Hernes
Last ned
Språk:

English

År:

2024

Forfatter:

Even Winje, Frida Aulie, Glenn Widenhofer, Sigrid Hernes

Last ned:

Inntektseffekter for bøndene av forslaget i Stortingsmelding 11

Meld.St. 11 (2023-2024) introduserer en plan for å jevne ut inntektsforskjellen mellom jordbrukssektoren og resten av samfunnet. Det legges opp til et inntektsmål der gjennomsnittsinntekten i landbruket skal tilsvare det samfunnsmessige gjennomsnittet, med utelukkelse av de 10 prosent laveste og 10 prosent høyeste inntektene. I dette beregningsnotatet anslår vi hvor stor inntektsøkningen ville blitt i jordbruket, dersom man fikk full opptrapping i 2023. Vi ser på hvordan ulike valg av tallgrunnlag slår ut i gjennomsnittsinntekt, i kroner og øre, i 2023.

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Sebastian Winther-Larsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Sebastian Winther-Larsen

Last ned:

The Leading Maritime Cities of the World 2024

The LMC report is a collaborative effort between Menon Economics and the classification society DNV. More than 15,000 cities are benchmarked on 45 different indicators. 190 maritime experts from all over the world have contributed with their subjective assessments of the cities. For the 2024 report, we have refined our objective and subjective indicators by incorporating recent key trends in the sector, such as the green transition. As before, we benchmark each maritime city based on five key pillars:

  • Shipping centres
  • Maritime Finance & Law
  • Maritime Technology
  • Ports & Logistics
  • Attractiveness & Competitiveness

Singapore has a strong performance across the five pillars and keeps its number one spot overall, followed by Rotterdam, London, Shanghai and Oslo.

Språk: English | År: 2024
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Maren Nygård Basso, Sophie Emilie Sundt, Lars Martin Haugland, M. Sharin Osman, Benjamin Dineshkar
Last ned
Språk:

English

År:

2024

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Maren Nygård Basso, Sophie Emilie Sundt, Lars Martin Haugland, M. Sharin Osman, Benjamin Dineshkar

Last ned:

Store samferdselsprosjekters virkninger for natur og miljø

På oppdrag for Concept-programmet ved NTNU har Menon Economics og Ecofact gjennomgått av de faktiske virkningene store samferdselsprosjekter har på natur og miljø, med utgangspunkt i ti utvalgte prosjekter i Norge.

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Elise Grieg, Matilde Frankmo, Live Nerdrum, Trygve Leithe Svalheim, Heidi Ulstein, Kristoffer Midttømme, Roy Mangersnes
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Elise Grieg, Matilde Frankmo, Live Nerdrum, Trygve Leithe Svalheim, Heidi Ulstein, Kristoffer Midttømme, Roy Mangersnes

Last ned:

Startups og scaleups i Agder 

På oppdrag for NHO Agder har Menon Economics kartlagt startups og scaleups i Agder. Rapporten gir en oversikt over antall startups og scaleups, geografisk og næringsmessig fordeling, samt bidrag til sysselsetting og verdiskaping i regionen. En ny gruppe selskaper introduseres også: Scaleups i pipeline. Gruppen fanger opp selskaper som kan være fremtidens scaleups.

Arbeidsdynamikk og jobbskaping i fylket analyseres til slutt, og vi finner at unge selskaper (etablert etter 2010) har en høyere netto jobbskaping enn mer etablerte selskaper i hvert år. Disse selskapene har vært avgjørende for sysselsettingsveksten i fylket.

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Maja Olderskog Albertsen, John Oskar Skjeldrum, Mathie Rødal, Per Fredrik F. Johnsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Maja Olderskog Albertsen, John Oskar Skjeldrum, Mathie Rødal, Per Fredrik F. Johnsen

Last ned:

Export report – Executive summary

Menon has for the fourth consecutive year developed a knowledge base about Norwegian exports, namely the Export Report 2024. The discussion about Norwegian export often suffers from misunderstandings. This relates to how much Norway exports, who we export to and why export is so important for Norway and the Norwegian economy. The Export Report aims to create a factual, objective, and analytical foundation to contribute to a fact-based Norwegian export debate. We do this by reviewing how the development of Norwegian exports has been since 2000, what we export, who we export to, and which Norwegian regions that export the most.

In this year’s report, we have three different special topics. The first is Norway’s green export today and the export opportunities that exist. The second highlights the importance of Norwegian service exports, and the third focuses on the significance of cornerstone companies. In addition, in this year’s report, we have updated the key performance indicators (KPIs) we developed in last year’s report, to further assess the effect of the national export initiative.

 

Språk: English | År: 2024
Forfatter: Maren Nygård Basso, Sigrid Hernes, Sander Aslesen, Einar Stoltenberg Wahl, Even Winje, Andreas Cappelen, Jonas Erraia
Last ned
Språk:

English

År:

2024

Forfatter:

Maren Nygård Basso, Sigrid Hernes, Sander Aslesen, Einar Stoltenberg Wahl, Even Winje, Andreas Cappelen, Jonas Erraia

Last ned:

Virkemidler for 8 TWh solkraft innen 2030

På vegne av Fornybar Norge, Nelfo, Solenergiklyngen, NBBL og Norsk Eiendom, har Menon Economics og DNV identifisert en rekke utfordringer som må løses for å realisere Stortingets målsetting om 8 TWh solkraft i Norge innen 2030. Rapporten tar for seg de samfunnsøkonomiske effektene av utbyggingen av solkraftmålet, i tillegg til å kartlegge eksisterende rammevilkår, barrierer, og markedssvikter som påvirker lønnsomheten i solkraftprosjekter under dagens rammevilkår. Videre har vi vurdert hvordan potensielle endringer i disse rammevilkårene kan forbedre prosjektøkonomien i solkraftprosjekter. Basert på våre funn foreslår vi konkrete virkemidler og justeringer av rammevilkår for å fremme utviklingen av solkraft i Norge.

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Even Winje, Piotr Spiewanowski, Frida Aulie, Ada Lunde, Kjetil Ingeberg, Jørgen Bjørndalen, Ine Solsvik Vågane
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Even Winje, Piotr Spiewanowski, Frida Aulie, Ada Lunde, Kjetil Ingeberg, Jørgen Bjørndalen, Ine Solsvik Vågane

Last ned:

Kapitaltilgang for norsk klimateknologi

Menon Economics har gjennomført en kartlegging og analyse av kapitaltilgangen til norsk klimateknologi på oppdrag for Nysnø Klimainvesteringer. Rapporten er en oppfølging av en tidligere kartlegging på vegne av Nysnø i 2022, samt Energi21-rapporten Menon Economics, Multiconsult og TIK-senteret ved Universitetet i Oslo leverte til Energi21 i mai 2021.

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Christoffer Thalberg Hamnes, Per Fredrik F. Johnsen, Jonas Erraia, Leo A. Grünfeld
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Christoffer Thalberg Hamnes, Per Fredrik F. Johnsen, Jonas Erraia, Leo A. Grünfeld

Last ned:

Virkninger av fritidsboligutbygging i Innlandet

På oppdrag for Innlandet fylkeskommune har Menon utredet virkninger av fritidsboligutvikling i Innlandet fylke. Utredningen er finansiert med Klimasats-midler. Rapporten fokuserer på arealbruksendringer, transport og lokaløkonomisk aktivitet, inkludert resulterende klimagassutslipp, som følge av utbygging og bruk av fritidsboliger i Innlandet. Også utvikling av vare- og tjenestetilbud vurderes, og hvilke konsekvenser det vil kunne ha for lokal attraktivitet. Analysene og beregningene sentreres rundt kommunene Trysil, Ringebu, Øyer og Øystre Slidre, men det er også gjort transportanalyser av andre fritidsboligdestinasjoner i Innlandet, i forbindelse med Mjøsby-samarbeidet.

 

Språk: Norwegian | År: 2024
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Annegrete Bruvoll, Live Nerdrum, Maria Kvaløy Kirste, Inger Nielsen Hole, Leo A. Grünfeld, Øyvind Lervik Nilsen, Andre Uteng, Elin Beate Børrud
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2024

Forfatter:

Øyvind Nystad Handberg, Annegrete Bruvoll, Live Nerdrum, Maria Kvaløy Kirste, Inger Nielsen Hole, Leo A. Grünfeld, Øyvind Lervik Nilsen, Andre Uteng, Elin Beate Børrud

Last ned:

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo