KB 3 2018 2

Havbruksfondet og Nord-Norge

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge ser på Havbruksfondet og tilførsel av kapital til Nord-Norge.
Nord-Norge får i år tilført over 1,1 milliarder kroner fra Havbruksfondet. Fondet henter kapital fra statens salg av rettigheter til ny og utvidet oppdrettsvirksomhet. Det er snakk om store beløp, men de varierer kraftig mellom kommunene, avhengig av hvor mye oppdrettsaktivitet man finner der. Leser du denne lille analysen så får du innsikt i hva fondet er, hvordan inntektene hentes inn og hvordan pengene spres til kommuner, fylkeskommuner og staten. Menon har bidratt med innholdet.

Hele dokumentet kan lastes ned her.