skip to Main Content

Norske kommuner kan spare mer enn 100 milliarder kroner på digitalisering.

Digitale løsninger vil forandre Kommune-Norge de neste ti årene. Økt bruk av stordata (big data), flere sensorer som er koblet sammen (IoT – Internet of Things) og datasystemer i rask utvikling vil bidra til å effektivisere kommunenes tjenestetilbud og oppgaveløsning. Ny teknologi vil forandre måten de ansatte arbeider på og måten innbyggerne interagerer med kommunen. I denne prosessen vil nye digitale løsninger føre til at kvaliteten på tjenestene øker og kommunene vil få innbyggere og et næringsliv som er mer fornøyde. Kommunal sektor er avhengig av å lykkes med digitalisering når trenden de neste ti årene går mot en høyere etterspørsel etter omsorgstjenester og lavere inntektsvekst.

Menon har utarbeidet en økonomisk modell som viser at digitalisering av kommuners tjenester har et gevinstpotensial på mer enn 100 milliarder kroner de neste ti årene. Det er store summer. Samtidig er analysen basert på relativt konservative anslag og forventinger. For en gjennomsnittlig norsk kommune med 12.000 innbyggere betyr digitalisering 250-600 millioner i besparelser i tiårsperioden 2017-2028.

Rapporten kan du laste ned her.

 

 

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo