skip to Main Content

Fjerning av «350-kronersgrensen» for import til Norge

Varer bestilt fra utlandet med en verdi på under 350 kroner er i dag fritatt moms, toll og andre avgifter, i motsetning til tilsvarende varer kjøpt i Norge. Menon har nå regnet på effektene av å eventuelt fjerne denne ordningen. Oppdragsgiver er Grensehandelsalliansen, som forener Handel og kontor i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Virke Handel, NHO Service og Handel og NHO Mat og Drikke.

Beregningene viser at en fjerning av momsfritaket for utenlandske nettbutikker vil gi en betydelig provenygevinst. Staten vil kunne få økte inntekter fra merverdiavgift i størrelsesorden 900 millioner kroner ved en avvikling av 350-kronersgrensen i 2019. Som følge av veksten i netthandelen vil provenyinntektene øke til 1,5 milliarder kroner i 2023. For perioden 2019 til 2023 vil dette gi samlede inntekter til staten på over 6 milliarder kroner. Beregningene viser altså at en fjerning av 350-kronersgrensen vil gi staten inntekter i milliardklassen fra økt innkreving av merverdiavgift.

Ved en fjerning av grensen vil nordmenns forbruk vris mot kjøp av norske varer og tjenester. Våre beregninger viser at en slik vridning vil øke sysselsettingen i Norge med anslagsvis 1 700 årsverk i 2019. På sikt antar man at utenlandske nettbutikker vil moms-registrere seg i Norge. Det betyr at sysselsettingseffekten vil avta gradvis.
Rapporten kan lastes ned her.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Erland Skogli

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo