2018 64 2

De nordiske hovedstadsregionene: Innovasjon, vekst og bærekraft

I denne studien ser vi nærmere på innovasjon, vekst og bærekraft i de nordiske hovedstadsregionene. Vi løfter frem regionenes systemer (eller økosystemer) for innovasjon der det offentliges rolle gjennom innovasjonspolitikken vies oppmerksomhet. Veien fra FoU og økonomisk samhandling i alle sektorer av økonomien, gjennom innovasjon og entreprenørskap, helt frem til vekst og bærekraft er lang. Å gi en full beskrivelse av dette systemet av årsaker og virkninger i de fire hovedstadsregionene, der man spesifikt identifiserer politikkens rolle er særdeles ambisiøst. Det er også utfordrende å lage en lett tilgjengelig syntese av litteraturen som gjør det mulig for leseren å finne systematiske ulikheter i innovasjonssystemet, særlig dersom syntesen også skal være policy-relevant på et regionalt nivå. Dette knytter seg til at både institusjonell organisering, næringsstruktur, geografi og infrastruktur varierer markant mellom byregionene i Norden. Mye av ulikhetene er også historisk betinget med utviklingsforløp som startet for mange år siden og som siden har preget innovasjonssystemene i regionene. I hvilken grad nasjonal og region politikk har påvirket utviklingen i hovedstadsregionene, og eventuelt hvilken type politikk som bidrar er det derfor egentlig umulig å svare på. Skal vi stå på faglig solide føtter må vi derfor nøye oss med å rapportere for tre sider ved regionene som kan, men ikke nødvendig må, påvirke hverandre:

  • Innovasjonsrettet politikk på nasjonalt og regionalt nivå
  • Innovasjonsrettet aktivitet og innovasjoner og nyskaping i regionene
  • Vekst og bærekraft i hovedstadsregionene

Rapporten er skrevet på oppdrag for Akershus fylkeskommune, og den kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo