skip to Main Content

Tiltaksanalyser for å redusere utslipp av klimagasser

Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE) har vurdert effekter og kostnader av tiltak som kan redusere utslipp av de fluorholdige klimagassene HFK. Arbeidet er dokumentert i to rapporter, utarbeidet for Miljødirektoratet. Rapportene er viktig bakgrunn for Miljødirektoratets forslag til endringer i forskriften som regulerer import av slike produkter (Produktforskriften) og for at de foreslår at forskriften også skal gjelde på Svalbard.

Vi finner at de forventede økte kostnadene for bedrifter og samfunn ved foreslåtte tiltak er lave. Vår kartlegging viser også at reglene i stor grad allerede er implementert på Svalbard, slik at forventede kostnader ved å gjøre forskriften gjeldende der også blir lave.

Rapporten om endringer for fastlands-Norge finnes her, mens analysen for Svalbard ligger her.

Miljødirektoratets forslag er nå lagt ut på høring, med Menons rapporter som grunnlagsdokumenter. Se http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-endring-av-produktforskriften-kapittel-6a-20187071/

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo