16. april 2018

Helsenæringens verdi 2018

Tid: Onsdag 25. april kl. kl. 08:30-10:30 | Sted: Næringslivets Hus, Oslo For tredje år på rad legges det frem oppdaterte og nye tall for norsk helsenæring og vi diskuterer h... Les mer

13. april 2018

Opphevelse av sams vegadministrasjon

Vi har vurdert mulige samfunnsøkonomiske konsekvenser av overflytting av byggherreområdet i fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Overflytting av... Les mer

13. april 2018

Fornybarnæringen i Norge

På oppdrag for Olje- og energidepartementet har Menon Economics og DNV GL kartlagt fornybarnæringen i Norge. Målet med oppdraget har vært å se på næringens status og utviklin... Les mer

10. april 2018

Vekst-entreprenører i helsenæringen

I denne rapporten beskriver vi vekst-entreprenørene i den norske helsenæringen. Bare to prosent av alle norske AS sorterer inn under helsenæringen, men fem prosent av alle vekst... Les mer

4. april 2018

Fergerute mellom Tønsberg og Verdens Ende

Menon har på oppdrag for tidligere Tjøme kommune, nå Færder kommune, evaluert fergeruten Tønsberg – Verdens Ende sommeren 2017. Evalueringen har også omfattet vurdering av a... Les mer