11. september 2017

Menon bidrar til bedre havforvaltning

I samarbeid med forskere fra Sverige og Finland har medarbeidere i Menon utviklet metoder som kan benyttes for bedre kyst- og havforvaltning. Rapporten viser hvordan bruk av en øko... Les mer

6. september 2017

Industrianalyse grønne tak og fasader

På oppdrag for Bymiljøetaten har Menon Economics utarbeidet en industrianalyse for grønne tak og fasader. Analysen er en del av kommunens arbeid med å utvikle en strategi for gr... Les mer

6. september 2017

Menon har evaluert Oslo Business Region

På oppdrag for Oslo Kommune Byrådsavdeling For Næring og Eierskap har Menon evaluert arbeidet til kommunens næringsutviklingsselskap Oslo Business Region (OBR) i perioden 2014-2... Les mer

5. september 2017

Musikkbransjen i Norge, 2011-2015

Menon Economics AS og Centre for Creative Industries ved BI (BI:CCI) har gjennomført en verdiskapingsanalyse av den norske musikkbransjen på oppdrag av Music Norway. Rapporten ... Les mer