13. oktober 2015

Bankenes markedsandeler i bedriftsmarkedet

Menon har analysert bankenes markedsandeler på oppdrag fra Eika Gruppen. Vi finner at hvert femte foretak har lån fra en lokalbank ved utgangen av 2014. Sammenlignet med utlånsda... Les mer

17. september 2015

Menon har ansatt Kristoffer Midttømme

Kristoffer Midttømme er samfunnsøkonom og avslutter høsten 2015 sin PhD ved Universitetet i Oslo. Han har vært stipendiat ved Økonomisk Institutt ved UiO under doktorgradsarbe... Les mer

15. september 2015

Menon har ansatt Rune Nellemann

Rune Goul Nellemann har en MSc i Internasjonal Politisk Økonomi fra London School of Economics and Political Sciences (LSE) (2015) og en bachelor i samfunnsøkonomi fra Universitet... Les mer

10. september 2015

Menon-notat om eiendomsskatt i Oslo

Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som viser hvordan Arbeiderpartiets forslag om eiendomsskatt påvirker skatteinnbetalin... Les mer