2018 96 2

Samfunnsøkonomisk analyse av å relokalisere godshavnen i Bergen til Ågotnes

På oppdrag for Ågotnes Næringspark AS har Menon Economics gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av å flytte deler av Bergen havn sine funksjoner fra Bergen sentrum til Ågotnes i Fjell kommune. Det har lenge vært et ønske fra Bergen kommune om å flytte godshavna ut av sentrum. I dag ligger godshavna på Dokken i Bergen sentrum, tett på omkringliggende boligområder og kontorbygg. Det gjør områdene særskilt egnet til byutvikling med stort potensial for etablering av attraktive boliger, næringseiendommer og fellesarealer. Hvis dette potensialet skal realiseres må dagens havneaktivitet flyttes. Flere store utredninger har sett på alternative lokasjoner, men foreløpig har beslutningen latt vente på seg.

I denne rapporten har vi derfor analysert de samfunnsøkonomiske konsekvensene av å flytte godsaktiviteten i Bergen fra Dokken til Ågotnes. Formålet med analysen er å gi et godt beslutningsgrunnlag som kompletterer tidligere utredninger. Analysen viser at å flytte godshavna i Bergen fra Dokken til Ågotnes er et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak som vil gi vesentlige gevinster, både for Bergen by, og for samfunnet for øvrig.

Rapporten kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo