24. mai 2017

Verdien av norske tiltak for tryggere mat

Rapporten tar for seg to konkrete tiltak i landbruket som sikrer trygg mat: Handlingsplan mot Campylobacter hos slaktekylling og tiltak mot utbredelse av antibiotikaresistente bakte... Les mer

28. april 2017

Helsenæringens verdi

Taktskifte i helseindustrien

I 2016 gikk de toneangivende aktørene innen helseindustrien i Norge for første gang sammen for å utarbeide en rapport hvor målet var å be... Les mer