2018 106 2

Velfungerende tilskuddsordning til bekjempelse av fremmede arter

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon evaluert tilskuddsordningen for tiltak mot fremmede arter. Formålet med ordningen er å medvirke til å hindre negativ påvirkning på naturmangfoldet av fremmede arter og spre engasjement rundt bekjempelse av fremmede skadelige arter. Ordningen har høy utløsende effekt (dvs. addisjonalitet), og det er svært god gjennomføringsgrad for prosjekter som får tilskudd. Forvaltningen av ordningen er gjennomført rasjonelt og på en måte som sikrer konsistens, men byr på noen utfordringer som er kartlagt og foreslått løsninger på i prosjektet. Rapporten kan leses her.

Kontaktperson i Menon er partner Kristin Magnussen

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo