2018 122 2

Modenhet for nye transportteknologier

Menon gir ut en ny rapport som gir en oversikt over modenheten for nye transportteknologier. Disse omfatter transportmidler som benytter elektrisitet, hydrogen, biodrivstoff og natur- og biogass. Vi skiller mellom personbil, buss, varetransport på vei, ferge og hurtigbåt og annen sjøtransport. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Samferdselsdepartementet og i samarbeid med Christian Grorud ved Weightless Values.

Rapporten kan du laste ned her

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo