2018 101A 2

Fylkes- og kommunefordelt eksport i 2017 – betydning for sysselsetning

Menon har kartlagt total norsk eksport på fylkesnivå. Rapporten viser hvordan eksporten legger grunnlag for verdiskaping og sysselsetting, både i de bedrifter som eksporterer og i de bedrifter som leverer varer og tjenester til eksportbedriftene.  Rapporten er utarbeidet i forbindelse med NHOs årskonferanse for 2019.  Vedlegg 2 om regional fordeling av eksport vil publiseres i forbindelse med de regionale årskonferansene til NHO.

Kontaktperson i Menon: Sveinung Fjose.

Rapporten kan lastes ned her og i VG kan du lese mer om dette prosjektet.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo