skip to Main Content

Fylkes- og kommunefordelt eksport i 2017 – betydning for sysselsetning

Menon har kartlagt total norsk eksport på fylkesnivå. Rapporten viser hvordan eksporten legger grunnlag for verdiskaping og sysselsetting, både i de bedrifter som eksporterer og i de bedrifter som leverer varer og tjenester til eksportbedriftene.  Rapporten er utarbeidet i forbindelse med NHOs årskonferanse for 2019.  Vedlegg 2 om regional fordeling av eksport vil publiseres i forbindelse med de regionale årskonferansene til NHO.

Kontaktperson i Menon: Sveinung Fjose.

Rapporten kan lastes ned her og i VG kan du lese mer om dette prosjektet.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo